Koncern Audi planuje ograniczyć własne zużycie wody do minimum, a w przyszłości zrezygnować ze stosowania wody pitnej w procesie produkcji pojazdów – poinformowało biuro prasowe koncernu Ingolstadt. W tym celu Audi wdraża wydajne procesy oraz systemy zamkniętego obiegu wody i zwiększa wykorzystanie wody deszczowej. W dłuższej perspektywie koncern planuje wdrożenie zamkniętych obiegów wody we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych.

Woda jest niezbędna w produkcji samochodów, m.in. w lakierni lub podczas testów szczelności. Peter Kössler, członek zarządu Audi AG ds. produkcji i logistyki, mówi: – Naszym celem jest radykalne zmniejszenie zużycia wody słodkiej i zredukowanie o połowę zużycia wody na wyprodukowany pojazd do roku 2035. Już teraz – tam, gdzie to możliwe – korzystamy z wody z recyklingu, która była wielokrotnie wykorzystywana w cyklu, a następnie uzdatniana. Naszą wizją jest posiadanie zamkniętych obiegów wody we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych – podkreśla.

Ekologicznie ważone zużycie wody w produkcji ma do roku 2035 zostać zredukowane z obecnej średniej wynoszącej około 3,75 m sześc. do około 1,75 m sześc. na wyprodukowany samochód.

Pierwszym na świecie zakładem produkcyjnym, który produkuje pojazdy bez odprowadzania zanieczyszczonej wody na zewnątrz (robi to już od roku 2018) jest fabryka Audi México.

Biologiczna oczyszczalnia z systemem ultrafiltracji i odwróconej osmozy zbiera wodę zanieczyszczoną podczas produkcji, oczyszcza ją i wprowadza z powrotem do obiegu w zakładzie. Fabryka wykorzystuje oczyszczoną wodę jako użytkową, ponownie stosując ją w produkcji lub np. do podlewania terenów zieleni.

W zakładzie w Neckarsulm ma powstać zamknięty obieg wody pomiędzy fabryką, a sąsiadującą z nią, należącą do związku okolicznych gmin oczyszczalnią komunalną. Przed rozpoczęciem budowy nowego wodociągu, Audi testuje procedurę w instalacji pilotażowej.

„Woda powracająca z oczyszczalni trafia do zbiornika w północnej części terenu zakładu, gdzie za pomocą systemów filtrów i membran jest oczyszczana w celu ponownego wykorzystania w produkcji. Jakość wody jest podczas całego procesu ściśle kontrolowana” – czytamy w komunikacie koncernu.

„Kontrola jakości obejmuje również analizy laboratoryjne, które co dwa tygodnie określają właściwości oczyszczonej wody. Jeśli testy wypadną pomyślnie, budowa nowej instalacji wodociągowej ma się rozpocząć w 2022 roku, a zakład ma zamknąć obieg wody począwszy od 2025 roku” – podaje Audi.

Od 2019 r. w zakładzie w Ingolstadt działa nowe centrum zaopatrzenia w wodę użytkową. Wykorzystując dodatkowo wcześniej działający system oczyszczania, mniej więcej połowa zanieczyszczonej wody powstającej w zakładzie może być w ten sposób wprowadzana do obiegu, gdzie jest oczyszczana ponownie i przygotowywana do użycia.

Zanim taka woda zostanie efektywnie wykorzystane w produkcji jako woda użytkowa, jest oczyszczana w trzech etapach. Najpierw przechodzi przez instalację chemiczno-fizyczną, która neutralizuje elementy alkaliczne i kwaśne oraz usuwa metale ciężkie, a następnie trafia do bioreaktora membranowego, stanowiącego serce centrum zaopatrzenia w wodę użytkową. Tutaj woda produkcyjna jest mieszana ze ściekami sanitarnymi, a składniki organiczne są usuwane. W pierwszej kolejności, wszelkie pozostałe sole są usuwane poprzez odwróconą osmozę. Tak oczyszczona woda, jest następnie ponownie wprowadzaną do obiegu jako woda technologiczna.

Koncern chwali się, że w ten sposób oszczędza rocznie do 300 tys. m sześc. świeżej wody.

Aby pokryć własne zapotrzebowanie wykorzystuje w wielu zakładach zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Na terenie zakładu Audi México znajduje się zbiornik o pojemności 240 tys. m sześc., który zapełnia się w porze deszczowej (w Meksyku trwa zwykle od maja do października). Zebrana i oczyszczona woda deszczowa jest wykorzystywana w zakładzie.

Na terenie zakładu w Ingolstadt woda deszczowa zbierana jest w podziemnych zbiornikach retencyjnych i wprowadzana do obiegu jako woda technologiczna. W zależności od warunków pogodowych, rocznie można zebrać do 250 tys. m sześc deszczówki. Koncern zapewnia, że w kolejnych latach wykorzystanie wody deszczowej ma zostać zwiększane również w innych zakładach Audi.

Czytaj więcej

Skomentuj