1 / 6

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie kontynuuje budowę alternatywnego układu do przesyłu ścieków pod dnem Wisły. Rozpoczął się przewiert nitki B.

MPWiK zawarło umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drugiej, uzupełniającej nitki alternatywnego układu przesyłowego 9 lutego br., koszt tej inwestycji wyniesie około 31 mln zł netto. Wykonawcą nitki B (wyłonionym pod koniec stycznia br. w przetargu nieograniczonym) jest Inżynieria Rzeszów, która wykonała także pierwszy przewiert.

Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A działającej od 13 grudnia 2020 r., jest budowany metodą bezwykopową (direct pipe) pod dnem Wisły, a po jego wykonaniu zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów „Świderska” i „Farysa”. Długość podziemnego odcinka stalowego rurociągu o średnicy 1,2 m wyniesie około 800 m. Po przeprowadzeniu prac projektowych, analitycznych i uzgodnieniowych (prace kontynuowane są na podstawie decyzji PINB) przystąpiono do etapu robót budowlanych. Po wykonaniu komory nadawczej (od ul. Świderskiej) i odbiorczej (od ul. Farysa)  rozpoczęto przewiert. Uruchomienie nitki B jest planowane na koniec pierwszego półrocza 2021 r.

Trzy nowe rurociągi

Równolegle z tymi pracami powstaje jeszcze trzeci, uzupełniający naziemny rurociąg, który będzie dołączony do już pracujących dwóch naziemnych rurociągów ułożonych  po obu stronach rzeki, dzięki czemu zwiększy się wydajność budowanego całego układu, co wpłynie na dalsze ograniczenie zrzutów przelewami burzowymi mieszaniny ścieków i wód opadowych do Wisły podczas pogody deszczowej.

„Należy przypomnieć, że całkowita realizacja alternatywnego układu przesyłowego oraz odtworzenie układu w tunelu pozwoli nie tylko na odzyskanie pełnej przepustowości sprzed awarii (10,85 m sześc./s), ale także na uzyskanie wartości dodanej w postaci zwiększenia przepustowości w sumie średnio do ok. 16 m sześc./s. Rezultat ostateczny będzie można osiągnąć po odtworzeniu układu w tunelu przesyłowym” – informuje warszawskie MPWiK.

Inwestycja nitki B zakończy pierwszą fazę budowy nowego układu przesyłowego. Spółka ogłosiła też przetarg na zadanie drugiej fazy, która przewiduje wybudowanie nowych rurociągów i towarzyszących im obiektów (budynków) technologicznych, komór połączeniowych gwarantujących sprzężenie nowego układu z już działającym, komory sterującej przepływem z urządzeniami monitorującymi, a także z projektowanymi urządzeniami kolektora Wiślanego. Inwestycje drugiej fazy pozwolą na rozpoczęcie transportu ścieków grawitacyjnie. Do tego czasu układ będzie pracował jak dotąd – przy wykorzystaniu pomp. „Trwa procedura analizy ofert, które wpłynęły w postępowaniu” – czytamy w komunikacie.

Budowa tego nowego, alternatywnego układu przesyłowego była zapowiedziana przez władze stolicy w 2019 r. po pierwszej awarii syfonu w tunelu pod Wisłą. „Po awarii z sierpnia 2020 r., realizacja projektu odbywa się na podstawie wydanej 7 września 2020 r. decyzji nakazowej PINB dla m.st. Warszawy. Celem inwestycji jest zapewnienie Warszawie sprawnego, bezpiecznego i niezakłóconego transferu ścieków komunalnych pod Wisłą do Zakładu +Czajka+. Zakończenie prac związanych z budową alternatywnego układu przesyłowego planowane jest w drugiej połowie 2022 r.” – zapowiada przedsiębiorstwo.

Trwa demontaż rurociągów

Równocześnie do budowy alternatywnego przesyłu ścieków, trwają prace związane z demontażem rurociągów w tunelu pod Wisłą, które uległy awarii 29 sierpnia 2020 r. Wykonawcą tych prac jest  Zakład Remontowo-Budowlany ARGO-BUD wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w grudniu 2020 r., a ich zakończenie planowane jest na koniec 2021 r. Koszt inwestycji wyniesie 21,5 mln zł netto.

MPWiK zapowiada zakończenie prac odtworzeniowych układu przesyłowego w tunelu pod Wisłą (zgodnie z decyzją nakazową PINB) powinno nastąpić w 2024 r.

Źródło: MPWiK Warszawa

Czytaj więcej

Skomentuj