Po co przedsiębiorstwom ścisła kontrola na odpadami? Jakie nowe obowiązki wprowadzono w tym zakresie dla firmy i zarządzających nimi? Jak się przed nimi uchronić? Jak chronić dane zawarte w ewidencji? Które zadania – i jak – zlecać na zewnątrz? To tylko kilka tematów, o których będą mogli usłyszeć uczestnicy webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami”.

Mimo rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, Polacy nie przestali wytwarzać odpadów. Co za tym idzie, ich wytwórcy, transportujący i przetwarzający, muszą pracować w normalnym trybie. Nie zostali także zwolnieni z ewidencjonowania odpadów. Tymczasem organy kontrolne posiadają nowe narzędzia i kompetencje. Szykują się także nowe zaostrzenia fiskalne.

Dobrze zorganizowane BDO

Podczas webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami” o tych zagadnieniach będzie mówiła Izabela Wołosiak, właścicielka Green Concept, ekspertka z zakresu BDO.

21 kwietnia opowie m.in. o nowych obowiązkach dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami, nowelizacja ustawy o odpadach i o kto  musi wpisać się do BDO, a kto – i na jakich zasadach – jest z tego obowiązku zwolniony.

Nie zabraknie też praktycznych aspektów ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jakie wymagania musi spełniać infrastruktura i sprzęt obsługujący system oraz jak wyposażyć pracowników.

Zabezpieczenie ważnych danych

BDO to także lista danych niezbędnych dla prowadzenia działalności, w tym także dane kontrahentów. Jak zadbać o ich bezpieczeństwo? Które warto powierzyć swoim pracownikom, jak sporządzić z nim umowę dotyczącą zabezpieczania danych? To praktyczne zagadnienia z jakimi na co dzień borykają się właściciele firm.

Cześć z nich z pewnością wolałaby niektóre zadania z zakresu BDO zlecić na zewnątrz. Przy dobrze skonstruowanej umowie outsourcingowej odpowiedzialność podmiotu zlecającego można ograniczyć. Jakie zadanie można zlecać na zewnątrz i pod jakimi warunkami? O tym także opowiemy podczas webinarium.

Gdy przychodzi kontrola

Do obowiązków przedsiębiorcy zalicza się także przechowywanie dokumentacji. Jednak co i jak długo archiwizować – nie jest już tak oczywiste. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca w organami kontrolnymi i właściwe przekazywanie dokumentów do WIOŚ i innych organów kontrolnych.

Te, na mocy obecnie obowiązujących przepisów, posiadają szerokie uprawnienia i mogą nakładać sankcje za niedotrzymanie obowiązków przez przedsiębiorców. Jakie są sankcje dla członów zarządu za ich naruszenie obowiązków? Co się stanie, gdy członkowie zarządu otrzymają trzy kary? I w końcu jak mogą zabezpieczyć się przed sankcjami?

Czytaj więcej

Skomentuj