Baza Danych Odpadowych ma służyć wszystkim wytwórcom i właścicielom odpadów. Wydawać by się mogło, że te same pytania i zagadnienia trapią przedstawicieli wszystkich branż i sektorów. Nic bardziej mylnego.

Na warsztatach i szkoleniach pojawia się całe spektrum przedstawicieli samorządów, jednostek podległych, ale także właścicieli firm i przedsiębiorstw. Poniższe pytania i zagadnienia zebraliśmy podczas warsztatów i szkoleń w korzystaniu z systemu BDO.

Wodociągi i kanalizacja w BDO

Wśród pytań zadawanych przez przedstawicieli branża wod-kan można wymienić:

  • Jak klasyfikować pozostałości z oczyszczania studzienek ściekowych?
  • Jak spełnić obowiązki ewidencyjne w BDO dotyczące skratek wytwarzanych w sposób ciągły ale wywożonych rzadko, czasem tylko raz w roku?
  • Jak przekazać komunalne odpady ściekowe rolnikom, jakie dokumenty są tu potrzebne?
  • Jak czytać zwolnienia rolników z ewidencji na podstawie ustawy o odpadach?

Zagadnienia pojawiające się na szkoleniach od przedstawicieli branży wod-kan to również: oddzielna karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych. Przedsiębiorstwa wod-kan mają stosunkowo niewiele KPO i KPOK do wystawienia, ale większość z nich dotyczy  sytuacji dość niecodziennych.

Doświadczenia osób prowadzących warsztaty wskazują, że przygotowanie przedstawicieli tej branży do pracy z BDO wymagać będzie jeszcze sporo pracy. Problemem ma być także sam system, nie do końca odpowiadający na potrzeby branży wod-kan. Działające w niej przedsiębiorstwa są bowiem bardzo zróżnicowane; niektóre posiadają oczyszczalnie ścieków, niektóre mają laboratoria, w których wytwarzane są odpady niebezpieczne, jeszcze inne świadczą inne usługi komunalne, np. sprzątanie ulic czy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Handel rozproszony

Wśród przedstawicieli sieci handlowych, stacji paliw, największym problemem jest bardzo duża liczba MPD (miejsc prowadzenia działalności). Na przykład sieć Netto posiada ok. 300 sklepów. Tymczasem BDO zawiera błędy w zarządzaniu dużą liczbą MPD.

Kolejny problem to brak wykwalifikowanych pracowników w poszczególnych sklepach, dla których odpady to zupełnie obcy temat. Odpady ze sklepów są zwożone niejednokrotnie do centrum logistycznego – pracownicy sieci handlowych nie wiedzą, jak poradzić sobie z wprowadzaniem takich ilości odpadów do Bazy.

O co pyta branża budowlana?

Z jeszcze innymi pytaniami borykają się budowlańcy, którzy pytają m.in. jak potraktować w BDO poszczególne lokalizacje świadczenia usług budowlanych. Ale też: kto i jakie ma obowiązki w BDO w przypadku świadczenia usług na miejscu budowy przez wykonawcę, podwykonawcę i inwestora; jak wystawić KPO dla odpadów wywożonych z miejsca budowy gdy nie ma wagi i nie ma możliwości zważenia odpadów; jak potraktować odpady budowlane od osób fizycznych; czy do odpadów budowlanych odnosi się temat KPOK.

Kolejne warsztaty z zakresu korzystania elektronicznej ewidencji odpadów BDO odbędą się w Lublinie, Bydgoszczy i Poznaniu.

Kody odpadów do BDO. Poradnik dla gospodarujących odpadami 2020

Czytaj więcej

Skomentuj