Mimo, że najważniejszym tematem dla przedsiębiorstw pozostają zasady BHP i ogólna organizacja pracy, nie można zapominać także o innych obowiązkach – prowadzeniu ewidencji odpadów, czy obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy u.c.p.g. i ustawy o odpadach. Co z kontrolami i ewentualnymi konsekwencjami dla zarządzających przedsiębiorstwami?

O tym, że problemy z prowadzeniem BDO wciąż są żywe, świadczą wpisy na facebookowych grupach, na których przedsiębiorcy wymieniają się doświadczeniami i zadają nurtujące ich pytania.

Pytania (nie) tylko o ewidencję

„Otrzymaliśmy po długim oczekiwaniu numer rejestrowy BDO. Czy jest konieczność umieszczania go na fakturach? Dodam, że chodzi o warsztat samochodowy” – pisze jedna z członkiń grupy dla praktyków BDO.

„Chciałbym złożyć wniosek aktualizacyjny informujący system BDO o fakcie. Dodałem dodatkowe miejsce w liście miejsc prowadzenia działalności. System informację przyjął, pokazuje się przy wybieraniu miejsca. Przy próbie napisania wniosku aktualizacyjnego zaznaczam „zmiana siedziby podmiotu” i wyskakuje dotychczasowe miejsce siedziby + dodatkowe zgłoszone przy rejestracji, a tego nowo dodanego nie widać. W czym tkwi problem? Błąd systemu? Czy czegoś nie dopatrzyłem?” – pisze inny.

Podczas webinarium “BDO a odpowiedzialność zarządu”, które redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” organizuje 21 kwietnia, szeroko omówione zostaną kwestie nowych obowiązków związanych z systemem BDO i sankcji grożących za ich niedotrzymanie. Kadra zarządzająca pozyska wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli. Dowie się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji. Dodatkowo pozna korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO.

Webinarium adresowane jest do zarządzających przedsiębiorstwami samorządowymi i prywatnymi świadczącymi usługi z zakresu gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, a także wszystkich wytwórców odpadów i przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia ich ewidencji.

Skierowane jest głównie do kadry zarządzającej, która musi mieć świadomość, jakie ciążą na niej obowiązki, jaką ponosi odpowiedzialność, jakie mogą ich spotkać sankcje, jakie są zagrożenia itd. Podczas webinarium będzie mowa o zasadach organizacji systemu, by był on w firmie bezpieczny i nie narażał nikogo na odpowiedzialność w związku z możliwymi nieprawidłowościami (np. wyciekiem danych).

Webinarium dla kadry zarządzającej – nowe wyzwania w branży odpadowej

Każdy błąd oznacza odpowiedzialność

Nic dziwnego, że takie pytania nurtują przedsiębiorców, bo system nie jest wolny od błędów, a w przypadku niedopełnienia obowiązków, odpowiedzialność spada na nich.

W przypadku uchybień, przedsiębiorcy i członkowie zarządów firm muszą liczyć się z konsekwencjami. Jakie mogą być i jak ich uniknąć – będzie można dowiedzieć się m.in. podczas webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu”, które odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia.

Jak bardzo potrzebna jest ta wiedza może świadczyć wpis: „Co robicie z błędami w systemie popełnione przez pracowników firm w których pracujecie? W jaki sposób je zgłaszacie do BDO? W Wielkopolsce marszałek na nie nie odpowiada” – pisze jeden z internautów.

Podczas webinarium Izabela Wołosiak, właścicielka Green Concept, odpowie także na pytania dotyczące sporządzania umów z pracownikami zajmującymi się właśnie BDO. Opowie również o sposobach na outsourcing niektórych zadań z zakresu ewidencji.

Pojawiają się także pytania o kontrole. „Co gdy ewidencję prowadziło się ze złego miejsca i ma się potwierdzone transporty?” Miał już ktoś kontrolę?” – pyta jeden z członków grupy, który zadaje też pytania jak to takich sytuacji podchodzi WIOŚ.

Jednak to nie tylko Inspekcje Ochrony Środowiska posiadają uprawnienia kontrolne. Przedsiębiorcy muszą liczyć się także z kontrolami fiskalnymi.

Czytaj więcej

Skomentuj