We Wrocławiu akcja “WROśnij we WROcław”, w Warszawie „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy” – to akcje, dzięki którym w wymienionych miastach jeszcze w tym roku ma pojawić się więcej drzew.

Do włączenia we wspomniane akcje zaproszeni są również mieszkańcy. W ubiegłym roku w ramach analogicznych działań we Wrocławiu nasadzono 200 nowych drzew a w Warszawie ponad 1800 drzew i krzewów. Jak będzie w tym roku?

WROśnij we WROcław

Jesień to nie tylko spadające liście, to także nowe nasadzenia zieleni we Wrocławiu. Tradycją miasta stała się możliwość nadania drzewkom patronów, którymi są nowo narodzeni wrocławianie. Tej jesieni także zasadzone zostaną, drzewka które maja uhonorować nowych obywateli miasta (dzieci urodzone w 2019 i 2020 r.).

Zapisy ruszyły 28 września i potrwają do 11 października. Uroczyste sadzenie drzewek będzie miało miejsce 17 października. Do dyspozycji w tym roku jest 300 drzewek. Każde z nich czeka swojego patrona. Drzewka będą sadzone w dwóch lokalizacjach:

 • w Parku Jedności (85 drzewek)
 • na terenie zieleni przy Parku Złotnickim i ul. Zakopiańskiej (215 drzewek)

W związku z wymaganym reżimem sanitarnym nowością jest możliwość wyboru nie tylko lokalizacji ale także konkretnej godziny sadzenia drzewa.

Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy

Z kolei w Warszawie Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i Klub Gaja do udziału w akcji sadzenia drzew zapraszają warszawskie placówki oświatowe i wychowawcze. Będzie to już 4 edycja akcji.

W ramach Warszawskiego Święta Drzewa dzieci z warszawskich szkół mogą wspólnie sadzić drzewa i zazieleniać swoje sąsiedztwo, a także wziąć udział w ciekawych grach i zajęciach terenowych skupionych wokół miejskiej przyrody. Szkoły i przedszkola mogą zaprosić do swoich inicjatyw rodziny, okolicznych mieszkańców, osiedlowe lokale czy instytucje kultury. Działania można dostosować do swojego otoczenia, a akcja nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Z powodu sytuacji związanej z COVID-19 organizatorzy proponują warszawskim szkołom i placówkom wychowawczym podjęcie działań w trybie stacjonarnym lub w wersji alternatywnej – online.

Do akcji można włączyć się poprzez:

 • organizację akcji sadzenia drzew i krzewów
  • stacjonarnie: z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości m.in. w ogrodach przy placówkach, włączanie rodziców do sadzenia drzew w swoich ogrodach czy działkach pod hasłem „Mamo, tato, posadź ze mną drzewo!”;
  • alternatywnie: posadzenie przekazanych sadzonek drzew bez udziału uczniów i gości, przekazanie sadzonek rodzicom. W pakiecie zgłoszone placówki otrzymają plakat z instrukcją jak posadzić drzewo.
 • zajęcia w terenie i zorganizowanie gry terenowej
  • stacjonarnie: wyjście w teren z uczniami i poznawanie drzew rosnących w mieście, uczenie się rozpoznawania gatunków, dowiadywanie się o korzyściach jakie przynoszą mieszkańcom i przyrodzie;
  • alternatywnie: zaproponowanie gry terenowej jako zadania on-line w nauce zdalnej, które uczniowie będą mogli wykonać samodzielnie lub przy wsparciu rodziców. Karty do gry terenowej zgłoszeni uczestnicy otrzymają w pakiecie od organizatorów.
 • różnorodne działania wokół drzew i dla drzew
  • stacjonarnie: zorganizowanie kreatywnych zajęć i zabaw o drzewach na różnych zajęciach i przedmiotach, organizację konkursów np. plastycznych, literackich, fotograficznych, które odnoszą się do drzew;
  • alternatywnie: przeprowadzenie przez nauczycieli konkursów online w nauce zdalnej, udostępnianie online słuchowiska na temat drzew i filmu o sadzeniu drzew. Materiały dla zgłoszonych uczestników zapewniają organizatorzy.

Aby zgłosić szkołę do akcji „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy” należało wysłać wiadomość na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com, na który również można przesyłać dodatkowe pytania dotyczące akcji.

Placówki oświatowe i wychowawcze, które odesłały zgłoszenie do dnia 30 września 2020 r. otrzymają drogą elektroniczną materiały edukacyjne (plakaty, film, słuchowisko dla dzieci) oraz sadzonki drzewek (liczba sadzonek jest ograniczona).

Czytaj więcej

Skomentuj