Dofinansowanie ze środków unijnych otrzymała spółka Enea Operator i zostanie ono zostanie przeznaczone na projekt, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z OZE.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał z przedstawicielami spółki Enea Operator umowę o dofinansowanie na 8 mln zł ze środków unijnych. Cały budżet projektu to 23 mln zł.

– Na obszarze objętym projektem zostanie zapewniony 600-procentowy wzrost mocy i zwiększenie płynności dostaw energii – mówi Tadeusz Dachowski, członek zarządu Enea Operator.

Enea będzie budować oraz przebudowywać sieci umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, o napięciu poniżej 110kV. Projekt będzie realizowany w trzech zadaniach, obejmujących przebudowy stacji wysokiego i średniego napięcia w Czarnkowie (gmina Czarnków), Piastowicach (gmina Mieścisko) oraz Fałkowie (gmina Łubowo).

Jak informują przedstawiciele spółki, realizacja projektu umożliwi zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł OZE do sieci o 21 MWe. Zwiększy się też możliwość przyjęcia do sieci większej ilości energii z OZE, spadnie zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych co wpłynie na jakość powietrza.

Dzięki poprawie pewności zasilania, a także parametrów energetycznych dostarczanej energii, wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna gmin Łubowo, Mieścisko oraz Czarnków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj