1 / 3

Kolejne wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem 12 mln zł na miejską zieleń trafi do Jarocina.

Na terenie gminy Jarocin zrewitalizowanych zostanie ok. 32 hektarów miejskich parków, skwerów i przyulicznej zieleni. Inwestycje kosztować będą ok. 16,7 mln zł. 12 mln zł przekaże NFOŚiGW, którego wiceprezes Roman Wójcik podpisał umowę na dofinansowanie z burmistrzem Jarocina Adamem Pawlickim.

Inwestycje obejmą cztery obszary gminy. Zaplanowano rewaloryzację założenia pałacowo-parkowego w  Jarocinie, zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej i skweru przy ul. Wojska Polskiego oraz w parku przy ul. Szubianki. Przedsięwzięcie obejmie też miejsce upamiętnienia działalności pierwszego oddziału Powstania Wielkopolskiego pod dowództwem majora Zbigniewa hr. Ostroroga Gorzeńskiego. W parku jego imienia powstaną również rzeźby bohatera oraz powstańców.

Łącznie na terenie ponad 32 hektarów przewidziano częściową wymianę zadrzewienia, tworzenie „zielonej bariery” w pasach przyulicznych poprzez dokonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz kompensację ubytków zieleni polegającą m.in. na uzupełnieniu roślinności istniejącej o szlachetne drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia. Dodatkowo powstaną ścieżki z nawierzchni wodoprzepuszczalnej i obiekty małej architektury (np. ławki czy huśtawki). Prace powinny zakończyć się w listopadzie 2019 r.

Projekt jest zgodny z głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jakim jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Czytaj więcej

Skomentuj