10 czerwca ogłoszono najnowszą wersję projektu nowelizacji Prawa wodnego. Została ona skierowana teraz przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (po przyjęciu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów) do komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt w stosunku do poprzednich wersji zawiera kilka zmian istotnych z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej, podkreśla Mateusz Faron z kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Najważniejsze dla sektora wod-kan w Polsce zmiany, zapisane w projekcie to:

  • utworzenie w Nowym Sączu nowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz przekształcenie od 2010 roku RZGW w Warszawie w Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Radomiu;
  • opłatę stałą za usługi wodne ponosić będzie się za okres od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne albo zintegrowane stało się ostateczne do dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy obowiązującej bez względu na przyczynę (w przypadku realizacji przedsięwzięcia w zakresie obiektów liniowych, opłatę stałą za usługi wodne ponosić będzie się od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego służącego do realizacji usług wodnych);
  • w razie zmiany pozwolenia wodnoprawnego w trakcie roku, które wpływa na wysokość opłat stałych za usługi wodne, opłata ulegać będzie obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
  • w przypadku, gdy pozwolenie wodnoprawne lub  zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3 na sekundę, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, dokonywać będzie się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do pobrania wód, możliwych do odprowadzania wód do wód lub możliwych do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3 na sekundę. Przepis ten będzie dotyczył dopiero opłat za rok 2020;
  • projekt wydłuża do końca 2021 r. termin umożliwiający przedsiębiorstwom dokonanie zmian w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych celem ustalenia w pozwoleniach rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranych wód.

Z treścią całego projektu ustawy można zapoznać się na stronach internetowych RCL.

 

Envicon Water 960 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W projekcie przekazanym do sejmu rzgw w Radomiu i Nowym Sączu zniknęły, cuda panie…., tym sposobem droga Radomia do uzyskania statusu portu pełnomorskiego znów znacznie sie wydłużyła…..

Skomentuj