1 / 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu dotację na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku. Pozwoli to lepiej chronić zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska.

Umowę o przekazaniu dofinansowania w wysokości ok. 45,5 tys. zł (to jednocześnie całkowity koszt projektu) podpisali Małgorzata Adamska z Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu oraz dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) Andrzej Grygoruk. Źródłem dofinansowania jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. “Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Głównym celem przedsięwzięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie pozyskanie w sumie ponad 5 ha gruntów prywatnych, mieszczących się na terenie parku w powiatach: monieckim (gmina Trzcianne), sokólskim (gmina Dąbrowa Białostocka), grajewskim (gmina Radziłów i Grajewo) oraz augustowskim (gmina Lipsk). Wykupione działki położone są na terenach parku oraz na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Biebrzańska i specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Biebrzy.

– To są ważne dla nas działania, ponieważ gdy mamy inną własność w parku narodowym, równocześnie mamy problemy z realizacją zadań ochronnych. Kupujemy głównie nieużytki w sensie możliwości ich rolniczego wykorzystania. Bardzo często są one cennymi siedliskami przyrodniczymi różnych gatunków ptaków i roślin, Natury 2000 itd. Może zaistnieć sytuacja, że takie działki obejmiemy nawet ochroną ścisłą, bo przecież w parku ta kategoria również funkcjonuje. Tam, gdzie znajdują się fragmenty cennych lasów, planujemy wprowadzenie tego typu porządku – zaznaczył po podpisaniu umowy dyrektor BPN Andrzej Grygoruk.

Biebrzański Park Narodowy został założony w 1993 r. Jest położony na terenie Kotliny Biebrzańskiej w woj. podlaskim. Obejmuje m.in. dolinę Biebrzy w środkowym jej biegu. Na jego terytorium znajdują się słynne Bagna Biebrzańskie i ostoje ptaków IBA (Important Bird Area).

Czytaj więcej

Skomentuj