Miasto Bielsko-Biała uruchomiło dla mieszkańców system miejskiego monitoringu jakości powietrza. Dane na specjalnej stronie internetowej prezentowane są w czasie rzeczywistym.

W podglądzie mapy mieszkańcy mogą zobaczyć, jaki stan powietrza jest w danej chwili w różnych lokalizacjach miasta.

W ostatnim roku w mieście zainstalowano i uruchomiono 35 czujników monitorujących jakość powietrza – 10 urządzeń Syngeos zostało zainstalowanych na budynkach szkół w różnych częściach miasta, natomiast 25 tzw. Ekosłupków ustawiono w przestrzeni publicznej – na placach, skwerach, w parkach i na osiedlach.

Ekosłupki to zaawansowane urządzenia służące do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych. Na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych oraz innych zanieczyszczeń oświetlenie ledowe przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. W zależności od zainstalowanego w danej lokalizacji modelu czujniki mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM1, PM 2.5, PM 10), jak również innych zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3) czy formaldehydy.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych zintegrowane dane od dwóch producentów czujników można zaprezentować na jednej platformie: https://www.powietrze.bielsko-biala.pl/. Dodatkowo mieszkańcy mogą także odczytywać informację z ekosłupków za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek.

System miejskiego monitoringu jakości powietrza ma posłużyć do zwiększania świadomości społecznej na temat jakości powietrza, a także ostrzegać przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj