W 2018 r. Sądeckie Wodociągi wyprodukowały prawie 2,5 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 3,5 tys. MWh energii cieplnej. To tyle, ile wystarczyłoby na ogrzanie i zapewnienie energii elektrycznej dla tysiąca domów w ciągu roku.

Energia elektryczna i cieplna produkowana jest w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu.

– Pochodzi z odnawialnego źródła energii, jakim jest biogaz. Gaz ten powstaje w procesie fermentacji osadów ściekowych – mówi dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes Spółki Sądeckie Wodociągi. – Dzięki takiemu rozwiązaniu do atmosfery trafia rocznie mniej dwutlenku węgla, bo spala się mniej nawet o trzy tysiące ton węgla energetycznego.

Sądeckie Wodociągi prowadzą pracę nad dalszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na ten rok zaplanowany jest zakup nowego zespołu kogeneracyjnego o wyższej mocy, który z biogazu wytwarza energię elektryczną i ciepło. Po inwestycji oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu będzie w pełni samowystarczalna energetycznie.

Samochody elektryczne

Pod koniec ubiegłego roku przedsiębiorstwo otworzyło stację ładowania pojazdów elektrycznych na sądeckim rynku.

– Stacja ładowania pojazdów jest zasilana także energią elektryczną wytwarzaną w oczyszczalni ścieków. Energia ta wprowadzana jest do sieci energetycznej – dodaje Ciuła. – Urządzenie niewątpliwie przyczynia się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych emitowanych do powietrza.

Napędzane energią elektryczną są aktualnie cztery samochody Sądeckich Wodociągów, wykorzystywane głównie na terenie Nowego Sącza. W wyniku wyeliminowania oleju napędowego jako paliwa do zasilania pojazdów, pojawia się redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o około 15 ton rocznie.

Dobrych praktyk jest coraz więcej

Działania przedsiębiorstw wod-kan związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego, ale także do optymalizowania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak podkreśla Józef Ciuła, te działania to konieczność. Niedawno badanie benchmarkingowe dotyczące energochłonności przedsiębiorstw wod-kan przedstawiała w swoim raporcie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Porównano m.in. takie procesy jak: energochłonność procesów poboru i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i samowystarczalność energetyczną. Okazało się, że wyższym przeciętnym poziomem samowystarczalności charakteryzują się przedsiębiorstwa średnie, a w grupie przedsiębiorstw dużych zauważalny jest wzrost samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków – wskaźnik w ostatnich trzech latach wzrósł z 24,0% do 40,86%.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj 

Świetnymi wynikami w tej dziedzinie może pochwalić się m.in. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach. Już od 2006 roku jest producentem energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Od maja do grudnia 2018 r. elektrociepłownie biogazowe w oczyszczalni ścieków i w Wodnym Parku wyprodukowały 20 500 MWh energii, pokrywając zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną obu obiektów.

Tychy: Lepsze powietrze dzięki oczyszczalni ścieków i aquaparkowi

Czytaj więcej

Skomentuj