W związku z planowaną w przyszłym roku inwestycją w gminie Bolesław radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez wójta zobowiązania do wartości 200 tys. zł i zabezpieczenie w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takiej kwoty. Inwestycja, dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Ujkowie Nowym, Bolesławiu (ul. Wyzwolenia i część Ponikowskiej) realizowana ma być w 2008 r., ale już teraz rozpoczęły się procedury z nią związane, w tym także przetargowe i kwota wydatkowana na ten cel obejmuje także niezbędne koszty związane z jej przeprowadzeniem.

Projektowanie, uzgodnienia, pozwolenia i budowa kanalizacji zakończyć się mają dopiero pod koniec 2008 r. Będzie to kolejny etap kanalizacji gminy. W ub. roku, dzięki funduszom z tzw. "programu górniczego" udało się podłączyć do sieci kanalizacyjnej 270 mieszkańców gminy. Prace, połączone z modernizacją oczyszczalni ścieków w Laskach, pochłonęły 1 mln 800 tys. zł.źródło: Dziennik Polski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj