W 2020 roku przybyło więcej dróg betonowych niż asfaltowych – wynika z danych podanych przez GDKKiA podawanych przez „Rzeczpospolitą”. O wyborze technologii może decydować wykonawca.

Technologia betonowa została wykorzystana na 781 km dróg krajowych (700 km to trasy szybkiego ruchu).

Kilka lat temu GDDKiA zapowiedziała Program Budowy Dróg Lokalnych zakładający budowę 850 km dróg właśnie z wykorzystaniem betonu, organizacje branżowe stwierdzały, że wykonawcy nie są na to gotowi i potrzebny jest okres przejściowy, który pozwoliłby na wymianę parku maszynowego i przestawienie się na inną technologię.

Obecnie 1/5 dróg krajowych wykonana jest z betonu. Technologia ta została wykorzystana też na około 1000 km dróg zarządzanych przez samorządy. Każdego roku przybywa ok. 100 km dróg betonowych.

Wśród obecnie realizowanych 1225 km dróg szybkiego ruchu, 402 km to drogi betonowe. Na 732 km wykorzystywana jest masa bitumiczna, na 71 km – połączenie tych technologii. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z nich jest lepsza.

 

Beton jest bardziej wytrzymały, ale w razie wystąpienia uszkodzeń masę bitumiczną naprawia się łatwiej i taniej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla budowy autostrad i dróg ekspresowych wymaga, by czas eksploatacji drogi wynosił minimum 30 lat. Na rynku są również dostępne specjalne mieszanki mineralno-asfaltowe, które mają gwarantować pół wieku wytrzymałości drogi.

Spora część inwestycji drogowych realizowana jest w formule „projektuj i buduj”, więc to wykonawca może zdecydować o wykorzystaniu konkretnej technologii. W niektórych przypadkach (m.in. odcinki z możliwością wystąpienia szkód górniczych, nawierzchni asfaltowej na mostach i wiaduktach czy nawierzchni betonowej w tunelu) zamawiający może wskazać wykorzystanie określonego rodzaju technologii.

Źródło: moto.rp.pl

Czytaj więcej

Skomentuj