Otwarto oferty w przetargu na budowę zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku. Ma kosztować 10 mln zł.

Zbiornik zlokalizowany w obszarze potoku Jaśkowego ma powstać do końca listopada 2021 r. Koszt inwestycji to 10 mln zł. Jest ona częścią programu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap II”. Pojemność zbiornika wyniesie 9261 m sześć. Jego głównym zadaniem będzie czasowe zretencjonowanie i powrotne odprowadzenie wody z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

– Zbiornik będzie podzielony na dwie części. Pierwszą część stanowić będzie piaskownik, gdzie nastąpi proces osadzania zawiesin i piasków dla ochrony zbiornika przed zamulaniem. Następnie woda będzie przelewać się do części dolnej zbiornika tj. zbiornika właściwego. Główna czasza zbiornika w części dolnej będzie zasilana wodami gruntowymi. Nadmiar wody będzie odprowadzany przelewem szczelinowym do koryta potoku Jaśkowego – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Przy zbiorniku powstanie pomost widokowy na brzegu południowym, którego krawędź wchodzić będzie nad lustro wody. Na brzegu północnym powstanie cypel, na którym wykonana zostanie drewniana altana oraz ławki parkowe.

O retencji w miastach będą mówić uczestnicy konferencji “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która w październiku odbędzie się we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Skomentuj