Bydgoszcz ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty wybudowane będą ze wsparciem unijnym, a ich całkowity koszt to 6,2 mln zł.

Miasto zamierza wybudować trzy PSZOK-i: przy ul. Inwalidów, Ołowianej-Kobaltowej i przy Jasinieckiej. Całość będzie kosztować 6,2 mln zł, z czego 4,3 mln zł to dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ).

W ogłoszonym na wybudowanie trzech PSZOK-ów przetargu najistotniejsze kwestie to cena oraz czas gwarancji. Do końca roku mają powstać projekty punktów, a budowa, według planów, zakończy się jesienią 2018 r.

Do nowych PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów zmieszanych, metali oraz odpadów zawierających azbest.

Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności, jak deklarują władze Bydgoszczy, do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

W ramach projektu na terenie PSZOK-ów powstaną też ścieżki edukacyjne, a przy punkcie na ul. Inwalidów – specjalna salka do zajęć dla dzieci i młodzieży. W budynkach będzie też miejsce na przygotowanie starego sprzętu do ponownego użycia – zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Wszystkie obiekty będą ponadto wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą pozyskiwać energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania nowych punktów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj