W pierwszej kolejności do końca 2019 r. ma powstać niezbędna infrastruktura oraz zakupionych zostanie 5 pojazdów. Łącznie do 2021 r. flota bezemisyjnych wozów będzie liczyć 30 sztuk.

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bydgoszcz planuje zamówić łącznie 30 nowoczesnych pojazdów (10 przegubowych i 20 „krótkich”).

Cały projekt ma być realizowany w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego, gdzie współzamawiającymi autobusy będą samorządy, a zamówienie publiczne przeprowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Skumulowane zamówienie złożyło blisko 30 samorządów. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie najlepszych rozwiązań oraz cen. Władze miasta zakładają, że koszt elektrobusów nie powinien przekraczać około 2 mln za jeden pojazd 12-metrowy.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Łącznie na całe zamówienie Bydgoszcz zarezerwuje 62 mln zł. Jednocześnie częścią porozumienia jest zapis o dofinansowaniu zakupu na poziomie przynajmniej 60 procent kosztów zakupu pojazdów. Dzięki temu nabycie elektrobusów będzie również pod kątem finansowym korzystne dla Bydgoszczy.

Bydgoszcz planuje zakupić i wprowadzić do ruchu pojazdy elektryczne przede wszystkim w obszarze Śródmieścia, gdzie emisja spalin jest największa i występują największe natężenia ruchu oraz okalających je dużych osiedli mieszkaniowych np. Błonie, Bartodzieje, Leśne.

W najbliższych tygodniach planowane jest ustalenie pilotażowych tras, gdzie będą lokowane stacje ładowania. W dalszej kolejności możliwe jest wprowadzenie transportu bezemisyjnego na teren Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Myślęcinka i Osowej Góry.

Czytaj więcej

Skomentuj