Mieszkańcy polskich przygranicznych gmin powiatu gryfińskiego protestują przeciwko planowanej budowie spalarni odpadów w niemieckim Schwedt. Radni gminy Widuchowa (woj. zachodniopomorskie) chcą prosić o pomoc Komisję Europejską.

Firma Leipa Georg Leinefelder GmbH chce wybudować spalarnię odpadów przy papierni w przygranicznym Schwedt. Ma do niej trafiać ok. 330 tys. ton śmieci rocznie. Mieszkańcy polskiej strony boją się, że południowo-zachodnie wiatry będą przenosić zanieczyszczenia nad ich tereny i Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.

Choć Niemcy próbowali uspokajać sąsiadów, to strona polska z Ministerstwem Środowiska na czele jest zdania, że spalarnia nie powinna powstać bez spełnienia odpowiednich warunków – chodzi m.in. o uzupełnienie dokumentacji o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, wskazania środków łagodzących oddziaływanie spalarni na obszary Natura 2000, określenie rodzajów i ilości powstających odpadów oraz innych pozostałości, diagnozę obciążenia zapachowego oraz monitoring jakości środowiska i udostępniania danych dotyczących emisji Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.źródło: Kurier Szczeciński

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj