(8.10) Władze Strzegomia zabiegają o przekształcenie Międzygminnego Centrum Segregacji Odpadów w związek o osobowości prawnej, który skupiałby się nie tylko na segregacji odpadów, ale także zajmowałby się całością spraw związanych z ochroną środowiska. Gotowość przystąpienia do związku zgłosiło dotychczas dziewięć gmin – Strzegom, Świebodzice, Jaworzyna Śląska, Żarów, Czarny Bór, Dobromierz, Stare Bogaczowice Kostomłoty i Udanin. Ważnym dokumentem, który określa zadania, strukturę i zasady działania związku jest statut, którego projekt jest obecnie opracowywany. Dalszymi działaniami, po zaakceptowaniu przez gminy statutu, będzie podjęcie stosownych uchwał, a następnie zgłoszenie deklaracji o utworzeniu związku do wojewody dolnośląskiego.

Zadaniem związku ma być wspólne planowanie i wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących związek w dziedzinie gospodarki odpadami.
źródło: zielonapolska.info.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj