1 / 3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę odcinka Zakopianki: od Rdzawki do Nowego Targu. Postępowanie wygrała chińska firma Stecol Corporation, która zadeklarowała, że podejmie się zadania za ok. 700 mln zł.

Droga ma liczyć ponad 16 km, posiadać dwie jezdnie i cztery węzły: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe, a także 22 obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty i estakady.

Wybudowane zostaną też drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna. Inwestycja ma potrwać 49 miesięcy, nie licząc okresów zimowych.

Prace przygotowawcze do budowy dwujezdniowego odcinka Zakopianki trwały od 2008 do 2015 r. Właśnie wtedy średni dobowy ruch oceniono na 14 do 18 tys. pojazdów. Ruch na Zakopiance wzrasta podczas ferii, wakacji i weekendów. Zdaniem GDDKiA spiętrzenia ruchu świadczą o wyczerpaniu przepustowości jednojezdniowej drogi. Do tego dochodzą zjazdy, zabudowa wzdłuż istniejącej drogi i ruch pieszych.

Chiński wykonawca, na którego usługi zdecydowała się GDDKiA, zaoferował za wykonanie inwestycji ponad 706,2 mln zł. Pozostałe pięć firm uczestniczących w przetargu ma jeszcze niecały tydzień na składanie ewentualnych odwołań.

W Nowym Targu krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca rozprowadzające ruch na Podhalu. Jak zapewnia GDDKiA, budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

Czytaj więcej

Skomentuj