1 / 12

Aby przeprowadzić program zmiany szamb na przydomowe oczyszczalnie lub kanalizację zbiorczą, potrzeba ok. 52-73 mld zł, czyli prawie tyle, ile już wydano na realizację KPOŚK. Jeśli obecne tempo realizacji inwestycji utrzyma się na obecnym poziomie, to uda nam się wyeliminować szamba dopiero w 2072 r.

Dane dotyczące sytuacji gospodarki ściekowej na wsi przedstawił prof. Ryszard Błażejewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas szkolenia „Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych” zorganizowanego przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Inwestycje zwolniły

W ostatnich latach tempo budowy zbiorowych systemów odprowadzania ścieków na terenach wiejskich spowolniło. – Powodem takiej sytuacji jest głównie wzrost nakładów inwestycyjnych, ograniczoność środków finansowych i koncentracja samorządów gminnych na finansowaniu KPOŚK w aglomeracjach większych od 2 000 RLM – wyjaśniał prof. Ryszard Błażejewski.

Jak sugerował profesor, likwidacja lub wyłączenie z aglomeracji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni o niskiej sprawności może znacząco zmniejszyć liczbę aglomeracji w ramach KPOŚK, niespełniających wymagań dyrektywy ściekowej gdyż są one nieprawidłowo eksploatowane.

Jak wskazywał Rafał Złotek z WFOŚiGW w Poznaniu: – Środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową w formie dotacyjnej praktycznie już się skończyły. Wchodzimy obecnie w formę pożyczkową.

Dr Tomasz Warężak poinformował natomiast o perspektywie finansowania z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. – W połowie lipca 2019 MIiR zakończyło nieformalny dialog z Komisją Europejską na temat kierunków pomocy z funduszy unijnych po 2020 r. Niestety jeszcze  bez ustalania wysokości budżetu – wyjaśniał.

Jakie rozwiązanie wybrać?

Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej dla terenów wiejskich wymaga szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej podkreślał dr Tomasz Warężak.

Dr Warężak podkreślał, że propozycje rozwiązań gospodarki ściekowej dla gminy powinny być wybierane na podstawie zasadności prowadzenia inwestycji. Czynniki na które należy zwrócić uwagę to przede wszystkim ilość mieszkańców objętych zadaniem, co stanowi o wysokości procenta skanalizowania, lokalizacja miejscowości w pobliżu istniejącego systemu kanalizacyjnego (co nie wymaga budowy rozbudowanej infrastruktury w postaci sieci tranzytowych, przepompowni ścieków, a także pozwala na dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków). Należy również mieć na uwadze możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, posiadanie dokumentacji projektowej lub czasem jej przygotowania, oraz uzyskanym efektem ekonomicznym, ekologicznym lub edukacyjnym w stosunku do kosztów inwestycyjnych.

Techniczne rozwiązania gospodarki ściekowej na wsi zaprezentowały uczestnikom firmy Preskpol, Kingspan, Steinzeug-Keramo, MPI oraz Haba RL.

Czytaj więcej

Skomentuj