Czy uda się rozwiązać problem z nadmiarem RDF-u i zmniejszyć skalę patologii, której przejawem była tegoroczna fala pożarów odpadów? Ministerstwo Energii widzi szansę w termicznym przekształcaniu odpadów z odzyskiem energii. Wykorzystanie tego źródła energii będzie jednym z tematów konferencji “Termiczne przekształcanie odpadów”, która odbędzie się pod koniec stycznia w Rzeszowie.

Spalanie odpadów z odzyskiem energii może być sposobem na zagospodarowanie wysokokalorycznej frakcji resztkowej odpadów komunalnych, których nie można przetworzyć. Takie odpady stanowią ok. 1/3 spośród 12 mln ton odpadów powstających w Polsce w ciągu roku. Przepisy nie mówią jak je zagospodarować, a kłopotliwych odpadów z roku na rok jest coraz więcej.

Odpady resztkowe do spalarni

Eksperci energetyczni uważają, że wykorzystanie frakcji resztkowej jako paliwa w elektrowniach i elektrociepłowniach to właściwe wykorzystanie potencjału energetycznego. Tym bardziej, że cementownie spalające paliwa alternatywne przyjmują je niechętnie, a ceny za ich przyjęcie są coraz wyższe. Na możliwość wykorzystania tego paliwa liczą również ciepłownicy, dla których problemem są rosnące ceny węgla i oczekiwania wobec branży ciepłowniczej, by szukała ekologicznych źródeł ciepła.

Problem zagospodarowania odpadów wysokokalorycznych przez lata był pomijany. Teraz zajęło się nim Ministerstwo Energii, które widzi szansę na ich energetyczne i ekonomiczne wykorzystanie. Zapis o możliwości pozyskiwania energii z odpadów, jako ważnym składniku miksu energetycznego, pojawił się w opublikowanym pod koniec roku dokumencie dotyczącym Polityki energetycznej Polski (PEP) 2040.

M.in. te zagadnienia będą tematem organizowanej przez Abrys konferencji “Termiczne przekształcanie odpadów”, która w dniach 29-31 stycznia odbędzie się w Rzeszowie. Uczestnicy będą rozmawiać o aspektach prawnych i ekonomicznych termicznego przekształcania odpadów komunalnych, a także o technologiach. Wśród zaproszonych gości jest Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii.

Ministerstwo Energii o spalarniach

– W niektórych samorządach w Polsce to rozwiązanie (energia z odpadów) rusza, ale jest to robione lokalnie. My chcemy, żeby to było rozwiązanie globalne – mówi Kaźmierski z resortu energii.

– Szerokie uruchomienie tego programu wymaga jednak zmiany prawa, na pewno co najmniej dwóch ustaw: prawo energetyczne i ustawy o odpadach. Przygotowujemy zmiany przepisów, ale proces legislacyjny trwa, zatem realnie można się spodziewać, że wszystko ruszy jesienią tego roku. Niezależnie od tych prac będziemy cały czas wspierać lokalne rozwiązania, próbując uruchomić pojedyncze projekty i traktując je jako wzorcowe. O tym wszystkim będę mówił na Konferencji w Rzeszowie – dodaje przedstawiciel rządu.

Rejestracja na konferencję i więcej informacji

O przygotowywaniu przepisów umożliwiających zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne będących nośnikami energii, które wpisują się w politykę miksu energetycznego Polski, mówił także minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas kongresu ochrony środowiska Envicon Enviroment 2018. Zapowiedział pełną gotowość do stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów m.in. poprzez ustawę o kogeneracji, która da możliwość budowania elektrociepłowni, produkujących i ciepło i energię na skalę lokalną.

Plan ministerstwa zakłada szerokie wsparcie dla władz lokalnych i pomaganie ośrodkom słabiej uprzemysłowionym. Elektrociepłownie, wykorzystujące m.in. odpady, mają być budowane w mniejszych miastach charakteryzujących się zabudową rozproszoną.

Budowa energetyki rozproszonej bardziej się opłaca, bo jest wolna od kosztów przesyłowych. Wykorzystanie odpadów w lokalnej elektrociepłowni obniża także koszty logistyczne, bo mogą być spalane blisko miejsca ich powstania, zatem odpadają koszty transportu.

Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów”, od lat organizowana przez Abrys, jest największym spotkaniem branży w Polsce. Jej tematyka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych tematem termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj