Od 29 do 31 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbędzie się konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów” organizowana przez firmę Abrys. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję jako jedni z pierwszych zwiedzić nowo otwartą instalację spalania odpadów z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów.

O tym, jak nurtujący i ważny jest temat energii z odpadów można było przekonać się podczas Envicon Environment 2018 w Warszawie. Zagadnieniu temu była poświęcona jedna z dziesięciu sesji kongresu. Zebrało się na niej prawie 130 osób, ogromnie zainteresowanych tematem, które prowadziły ożywioną dyskusję. Styczniowa konferencja w Rzeszowie będzie miejscem, aby kontynuować omawianie tego złożonego zagadnienia.

Finansowanie instalacji i spojrzenie w przyszłość

W trakcie konferencji w Rzeszowie zostaną poruszone najważniejsze tematy związane z branżą energii z odpadów – m.in. uwarunkowania budowy i funkcjonowania instalacji, proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego.

Dyskusji zostaną poddane także tematy nurtujące aktualnie branżę, takie jak możliwość zakwalifikowania żużli jako odpadów niebezpiecznych czy też finansowania instalacji waste-to-energy (WtE) procedowane obecnie w Parlamencie Europejskim. Nie zabraknie też spojrzenia w przyszłość i omówienia perspektywy 2030 r., czyli możliwego zakazu przetwarzania odpadów w ITPOK.

Rejestracja i więcej informacji o konferencji

Na konferencji nie zabraknie specjalistów sektora, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jak co roku podzielą się oni najnowszymi doświadczeniami z codziennej eksploatacji spalarni odpadów oraz sposobami zagospodarowania odpadów powstałych po procesie termicznego przekształcenia. Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane różnorodne rozwiązania technologiczne, nad którymi firmy nieustannie pracują.

Zwiedzanie instalacji w Rzeszowie

Ostatniego dnia spotkania uczestnicy jako jedni z pierwszych będą mieli okazję zwiedzić instalację termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w Rzeszowie. Obiekt ten będzie stanowić podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Rzeszów.

Instalacja będzie pracować na jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów. Zastąpi ona pracujące obecnie kotły węglowe, które staną się urządzeniami szczytowymi, pracującymi sporadycznie, wyłącznie w okresach największego zapotrzebowania na ciepło. Takie rozwiązanie powinno poprawić jakość powietrza w mieście.

Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów” od lat organizowana przez Abrys, jest największym spotkaniem branży w Polsce. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematem termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj