Mieszkańcy Pleszewa (woj. wielkopolskie) od 19 marca br. nie posiadają wody pitnej – woda płynąca w tamtejszych wodociągach została skażona bakterią coli. Nadal trwa płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. Systematycznie odbywają się również konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi. Burmistrz Pleszewa oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie podjęli decyzję w sprawie skierowania osób bezrobotnych do prac związanych z zagwarantowaniem wody pitnej w sieci wodociągowej. Znajdą oni zatrudnienie głównie przy budowie urządzeń infrastrukturalnych (np. nowego odcinka wodociągu: ujęcie ,,Lenartowice” – Centralna Stacja Wodociągowa) oraz przy innych pracach technicznych, które nie wymagają doświadczenia i kwalifikacji w tym względzie. Wsparcia w usuwaniu skutków skażenia bakteriologicznego ujęć wody oraz w zapewnieniu jej dostaw dla 25 tys. mieszkańców miasta i gminy udzieli również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zarząd WFOŚiGW zadeklarował bowiem pomoc finansową na realizację najpilniejszego obecnie zadania – budowę magistrali wodociągowej z ujęcia wody w Lenartowicach do Centralnej Stacji Wodociągowej w Pleszewie, która dwukrotnie zwiększy ilość wody dostarczanej do sieci. Ukończenie tej inwestycji powinno nastąpić jeszcze w kwietniu br. Jednak rozwiązanie wszystkich problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców miasta i gminy wymaga więcej czasu oraz znacznie dużych nakładów. Szacuje się, że łączny koszt związany z usuwaniem skutków skażenia oraz rozbudową ujęć i sieci wodociągowych wyniesie ok. 1,5 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj