Rynek samochodów elektrycznych w Polsce stoi przed ogromną szansą rozwoju. Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy są zainteresowani zakupem samochodów elektrycznych.

Ponad połowa Polaków i 60% przedsiębiorców, z czego 52% spośród planujących zakup samochodu w przeciągu 3 lat, deklaruje, że byłaby skłonna kupić takie auto.

Odbiorcy indywidualni …

W sytuacji, gdy cena samochodu elektrycznego jest wyższa od ceny auta spalinowego, będzie on najczęściej wybierany przez kobiety w wieku powyżej 50 lat (37% badanych w tej grupie wiekowej) mieszkające w miastach lub mężczyzn w przedziale wiekowym 40-59 lat zamieszkałych w średnich i dużych aglomeracjach (40% badanych w tej grupie wiekowej). Wykształcenie oraz dochody nie mają dużego wpływu na deklaracje dotyczące zakupu. Kobiety, które są najbardziej przychylne samochodom elektrycznym, za najważniejsze kryterium przy zakupie auta uważają zużycie paliwa (25%), koszty użytkowania (18%) oraz cenę pojazdu (18%). Wśród mężczyzn najważniejszym kryterium są koszty użytkowania samochodu (40%), cena zakupu (36%) oraz zużycie paliwa (29%).

Badanie pokazuje również, że wraz ze spadkiem ceny aut elektrycznych większe zainteresowanie ich zakupem wykazują grupy młodsze wiekowo, osoby z wykształceniem średnim oraz te zamieszkujące miasta do 100 tys. mieszkańców. Wśród mężczyzn są to grupy wiekowe 25-29 oraz 40-49 lat (ponad połowa respondentów z tych grup wiekowych). Natomiast wśród kobiet przy równych kosztach użytkowania samochodów elektrycznych i spalinowych dostrzec można wzrost zainteresowania w grupach wiekowych 18-24 (34% wobec 24% chętnych do zakupu przy wyższych kosztach samochodów elektrycznych), 30-39 lat (34% wobec 18% chętnych do zakupu przy wyższych kosztach samochodów elektrycznych) oraz 40-49 (35% wobec 29% chętnych do zakupu przy wyższych kosztach samochodów elektrycznych).

… i przedsiębiorstwa

Przy wyższych kosztach utrzymania aut z napędem elektrycznym, najbardziej skłonne do ich zakupu są średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 49 pracowników (29% firm z tego sektora). Na drugim miejscu są małe przedsiębiorstwa (26%), a na trzecim duże firmy (20%). Biorąc pod uwagę stanowiska piastowane przez respondentów badania, najbardziej zainteresowani samochodami elektrycznymi są dyrektorzy finansowi i główni księgowi (50%) oraz kierownicy (35%).

Z kolei wśród prezesów i dyrektorów zarządzających chęć zakupu auta elektrycznego wyraziło 26% badanych. Badanie pokazuje również, że wraz ze spadkiem ceny aut elektrycznych wzrasta zainteresowanie ich zakupem w małych firmach, zatrudniających do 9 pracowników (47%) oraz w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniające powyżej 50 pracowników (37%). Chęć zakupu samochodu elektrycznego średnich przedsiębiorstw w tych warunkach wzrasta niemal dwukrotnie i przy takich samych kosztach ich utrzymania, co samochodów spalinowych, połowa z badanych firm rozważyłaby taką inwestycję.

– Rynek samochodów elektrycznych w Polsce stoi przed ogromną szansą rozwoju, którą dostrzegają zarówno firmy energetyczne, motoryzacyjne, jak i rząd. Jak pokazują badania, rozwój niskoemisyjnego transportu spotyka się również z przychylnością społeczeństwa i przedsiębiorców. Możemy spodziewać się, że w najbliższych kilku latach samochody elektryczne staną się realną alternatywą dla samochodów spalinowych zarówno pod względem kosztowym, jak i jakościowym – mówi dr Maciej Chmieliński, menedżer w Inkubatorze e-mobility, innogy Polska.

Badanie Kantar Public, na zlecenie innogy Polska, zostało przeprowadzone w czerwcu 2017 roku na reprezentatywnej próbie 700 osób prywatnych oraz 300 firm. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „Autostrada do elektromobilności. Czy jesteśmy gotowi na samochody elektryczne?”.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. A co ze zużytymi akumulatorami ? A skąd surowce do produkcji dzisiejszych akumulatorów w “wielkiej” ilości ? Niestety na dzisiaj to pic na wodę i fotomontaż.

  2. a ten prąd to niby skąd ?
    z węgla
    mydlenie oczu oszołomom ekologicznym
    jaki jest koszt np. 1kWh z ogniwa elektrycznego a jaki jest koszt 1Kwh z 1 litra benzyny czy węgla

Skomentuj