Nowa “Mapa hałasu” powstanie na podstawie pomiarów hałasu i natężenia ruchu, m.in. w pobliżu obwodnicy autostradowej Częstochowy.

Zaktualizowana „Mapa  hałasu” ma uwzględniać –  w obecnej wersji – m.in. wpływ ruchu na obwodnicy autostradowej A1 na komfort życia mieszkańców Częstochowy, którzy mieszkają w jej pobliżu.

Przetarg rozstrzygnięty

Magistrat rozstrzygnął przetarg na opracowanie nowej „Strategicznej mapy hałasu dla miasta Częstochowa” – w granicach administracyjnych miasta. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm KFB Acoustics z Wrocławia oraz Acesoft z Sopotu za kwotę 424,3 tys. zł. Mapa powinna powstać do końca maja 2022 r.

– Mamy nadzieję, że wyniki pomiarów z okolic autostrady zawarte w nowej miejskiej „Mapie hałasu” zostaną wzięte pod uwagę przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk  – Liczymy, że tam, gdzie jest taka potrzeba, powstaną dodatkowe ekrany dźwiękochłonne.

GDDKiA ma przeprowadzić własne pomiary hałasu po zakończeniu budowy Miejsc Obsługi Podróżnych zaplanowanych na częstochowskiej odcinku A1, czyli po zakończeniu całości inwestycji związanych z budową obwodnicy Częstochowy.

Pomiary hałasu

Zamówienie dla wykonawców miejskiej mapy obejmuje m.in. przeprowadzenie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego, opracowanie sprawozdań z pomiarów, zebranie kompletu danych wejściowych, opracowanie części opisowej i graficznej mapy.  Jeżeli chodzi o pomiary hałasu, wykonanych ma być ich co najmniej 30: 10 – tramwajowego, 7 – kolejowego oraz hałasu przemysłowego w przynajmniej 40 punktach. W co najmniej 40 punktach zmierzone ma być natężenie ruchu drogowego (na ulicach o natężeniu powyżej tysiąca pojazdów na dobę).

Zadaniem konsorcjum KFB Acoustics – Acesoft będzie także opracowanie rocznych wyników pomiarów z dwóch stacji monitoringu hałasu oraz przeprowadzenie analizy danych z pomiaru natężenia ruchu i prędkości pojazdów systemu ITS celem ich wykorzystania w modelu obliczeniowym „Mapy hałasu”. Wykonawca ma zająć się także uzgodnieniem propozycji działań naprawczych z zarządcami źródeł hałasu, opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz arkuszy sprawozdawczych i zbiorów danych przekazywanych Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Wykonawca będzie zobligowany do uwzględniania w końcowym produkcie wszelkich zmian w rozporządzeniach ministra klimatu i środowiska, które mają wpływ na wartość merytoryczną „Strategicznej mapy hałasu dla miasta Częstochowy”.

Czytaj więcej

Skomentuj