Przedstawiciele sześciu zachodniopomorskich gmin odebrali porozumienia zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu „Czyste powietrze”. Mamy już 57 podpisanych porozumień, jesteśmy liderem w kraju – mówił wojewoda Zbigniew Bogucki.

„Czyste powietrze” to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów – do końca 2027 r. Jego planowany budżet to 103 mld zł.

We wtorek, 19 stycznia przedstawiciele gmin: Tuczno, Siemyśl, Szczecinek, Rąbino i Świeszyno i miasta Sławno odebrali w koszalińskim biurze WFOŚiGW w Szczecinie porozumienia o współpracy w ramach „Czystego powietrza”.

Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zaznaczyła, że samorządowcy włączając się do programu, by pomóc mieszkańcom gmin w przekazywaniu informacji o Czystym Powietrzu, a nawet w wypełnianiu wniosków, chcą, by walka ze smogiem była „sprawniejsza, jeszcze skuteczniejsza”.

„Mam nadzieję, że to, iż do programu przystępują samorządy lokalne, spowoduje, że ten program przyspieszy, w konsekwencji szybciej zaczniemy żyć w lepszym, zdrowszym dla nas wszystkich środowisku” – mówiła Golińska, dodając, że smog co roku doprowadza do śmierci prawie 40 mieszkańców Polski.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, dla którego to była pierwsza wizyta w Koszalinie po objęciu funkcji, zaznaczył, że Pomorze Zachodnie jest liderem w kwestii zawartych porozumień z samorządami w ramach Czystego Powietrza. „Mamy już 57 podpisanych porozumień. To blisko 50 proc. gmin, które już przystąpiły do programu i aktywnie w nim uczestniczą” – podkreślił.

Dodał, że planowany budżet programu w skali kraju do 2029 r. to ponad 100 mld zł. „To olbrzymia rzeka pieniędzy, by powietrze w Polsce było czyste, by nam, naszym dzieciom, następnym pokoleniom oddychało się dobrze” – zaznaczył Bogucki.

W ramach „Czystego powietrza” do regionu trafiło blisko 100 mln zł. W opinii wicewojewody Marka Subocza rządowy program to „czysty zysk w wielu wymiarach”. Oprócz zdrowotnego i estetycznego, finansowo korzystają na nim też samorządy – od każdego wniosku otrzymują 100 lub 50 zł w zależności od formy pomocy przy jego składaniu.

Prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Emilia Niemyt poinformowała PAP, że od początku realizacji programu w Zachodniopomorskiem złożonych zostało 5 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego powietrza”.

Według obowiązujących zasad programu „Czyste powietrze 2.0”, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1,4 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Aby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie konieczne jest otrzymanie zaświadczenia o dochodach wydawanego przez gminę. Wniosek o takie zaświadczenie osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Pozostali beneficjenci „Czystego powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (w ramach pierwszej części programu). Mogą oni starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną).

Wnioski do programu należy składać do odpowiednich WFOŚiGW lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia z wojewódzkimi funduszami. Dokumenty można składać poprzez aplikację internetową, tj. portal beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj