Ponad 10 tys. umów w ramach programu „Czyste powietrze” podpisał w 2020 r. z mieszkańcami woj. świętokrzyskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Łączne wsparcie na inwestycje wyniosło ponad 90 mln zł. 

Program „Czyste powietrze” został zainaugurowany we wrześniu 2018 r. Celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją budynków.

Ryszard Gliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach poinformował, że w roku 2020, w porównaniu do roku 2019, w ramach programu „Czyste Powietrze”, podpisano o ponad 6,6 tys. umów więcej.

„W ubiegłym roku zawarliśmy 10101 umów w ramach programu +Czyste Powietrze+. Mamy najwyższy wskaźnik rozpatrywania wniosków i najmniej odrzucanych w kraju. To dzięki naszym pracownikom, którzy pomagają we właściwym przygotowaniu dokumentów. Średni czas rozpatrywania wniosku to 5 dni, to najlepszy wskaźnik w Polsce. W kraju średnia to 21 dni” – powiedział Gliwiński.

W ramach wszystkich projektów realizowanych przez WFOŚiGW w Kielcach dla beneficjentów w ubiegłym roku przekazano ponad 258 mln złotych. W tym wparcie zwrotne wyniosło około 116 mln zł.

Programu „Czyste powietrze” ma być realizowany do 2029 r. W tym czasie w całym kraju miałoby zostać z niego wydane 103 mld zł.

Gliwiński zaznaczył, że fundusz przekazywał środki m.in. na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych – łącznie ponad 10 mln złotych. W ramach funduszy zakupiono m.in. 21 nowych wozów strażackich. Ponadto dla policji przydzielono dotację w wysokości 630 tys. złotych na zakup 9 samochodów osobowych z napędem elektrycznym i montaż stacji ładowania.

Z kolei w ramach programu „Moja woda”, dotyczącego przedsięwzięć związanych z zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, podpisano ponad 1200 umów na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Gliwiński poinformował, że w poniedziałek rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach kolejnych naborów. WFOŚiGW zabezpieczył 40 mln zł na dofinansowanie zadań realizowanych dla ochrony środowiska przez samorządy, instytucje i indywidualnych mieszkańców. Środki są przeznaczone m.in. na opracowanie audytów krajobrazowych, realizację zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa, zakup samochodów elektrycznych czy montaż instalacji OZE.

 

Czytaj więcej

Skomentuj