18 stycznia br. w siedzibie "Gazety Prawnej" odbyła się debata poświęcona planom największych polskich metropolii na 2007 r., sposobom wykorzystywania środków z UE oraz niezbędnym zmianom prawnym, które mogą usprawnić pracę samorządów z udziałem prezydentów Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska, Łodzi i Poznania.
Podczas debaty prezydenci przedstawili katalog najważniejszych spraw, które powinny zostać jak najszybciej uregulowane, aby usprawnić funkcjonowanie i rozwój metropolii. Wśród najważniejszych spraw wymieniono: powiązanie dochodów samorządów z dochodami budżetu, a nie z podatkami, poprawienie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, uchwalenie ustawy metropolitalnej, a także ustawowe rozwiązanie problemów związanych z wywozem śmieci oraz wskazanie odpowiedniego modelu ich zagospodarowania.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz za priorytety na kolejne lata uznała: rozwiązanie problemów transportowych i komunikacyjnych miasta, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz poprawę bezpieczeństwa. Pani Prezydent zwróciła pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2007-2013 dla Warszawy jest szczególnie ważne.
Źródło: "Gazeta Prawna"

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj