Instytut Ochrony Środowiska – administrator Bazy danych odpadowych (BDO) – poinformował, że w systemie jest już 200 tys. podmiotów.

Według informacji Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w BDO aktywnych jest 114 779 użytkowników głównych, do których przypisane jest 56 637 podmiotów oraz 35 978 użytkowników.

Administrator odniósł się także do awarii systemu i uwag odnośnie jego użytkowania. – Baza danych odpadowych to wielkie przedsięwzięcie i mamy świadomość, że użytkownicy mają na razie zróżnicowany stosunek do jej funkcjonowania. Analizujemy wszystkie zgłaszane uwagi. Z tego powodu w systemie została udostępniona funkcja samodzielnego dodawania miejsc prowadzenia działalności – wyjaśniono.

– Podmiot, dodając nowe miejsce prowadzenia działalności, automatycznie uzyskuje możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu. Należy jednak pamiętać, że po dodaniu nowego miejsca, podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany – dodaje IOŚ-PIB.

Tymczasem użytkownicy BDO zgłaszają liczne błędy systemu. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów są: błędy logowania, brak możliwości uzyskania informacji przez infolinię (która według zapewnień administratora powinna działać całodobowo), czy brak możliwości korekty wprowadzonych danych.

Zmiany w przepisach dotyczących BDO zostały niedawno przyjęte przez Sejm i dotyczą przede wszystkim ewidencji odpadów w razie awarii systemu. Baza sprawia problemy nie tylko użytkownikom, ale i urzędom marszałkowskim. W niektórych przypadkach mówi się wręcz o paraliżu pracy.


Jak poradzić sobie z BDO? Więcej podczas warsztatów organizowanych przez redakcję “Przeglądu Komunalnego”: bdo.abrys.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. A i tak działa… jak działa. Nieintuicyjnie, nie widać KPO które powinny być widoczne (zamknięte operacje), dla własnego spokoju i tak “buchalterię” odpadową trzeba prowadzić ręcznie. Jak się wytłumaczyć w czasie kontroli KAS z faktury wystawionej 24.01.2020 z datą sprzedaży 24.01.2020 (dane faktyczne), kiedy – ze względu na procedury u odbiorcy odpadu – korektę danych mogę zrobić dopiero 27.01.2020, jak też wycofać odrzuconą przez odbiorcę kartę i w to miejsce wystawić nową. Ot, to taki pierwszy z przykładów “działania” systemu BDO

Skomentuj