Polska stanie przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu za wyznaczenie zbyt małej liczby chronionych obszarów Natura 2000.

W czwartek do Trybunału wpłynęła w tej sprawie skarga Komisji Europejskiej. Chodzi o tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków, które kraje członkowskie UE mają obowiązek wyznaczyć na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 roku. Wchodzą one w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a ich określenie powinno się opierać na obiektywnych, naukowych kryteriach.

KE sprawdza, czy kraje członkowskie wywiązują się z obowiązku, porównując wyznaczone obszary z listą opracowaną przez ornitologów z organizacji pozarządowych. Ich zdaniem, aby zapewnić przewidziany w dyrektywie poziom ochrony ptaków i ich siedlisk, w Polsce powinno być co najmniej 140 takich obszarów. Tymczasem Polska wyznaczyła ich o 34 mniej.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj