Nie ma zmiany na stanowisku Prezesa Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”. Na kolejną, 4-letnią kadencję wybrano ponownie Dorotę Jakutę.

Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuje, iż na posiedzeniu Rady w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2018 r. wybrano prezesa izby na czteroletnią kadencję na lata 2018 – 2022.

Wobec bardzo wysokiej oceny efektów pracy pani Prezes Doroty Jakuta w dotychczasowej pracy na tym stanowisku – informuje przewodniczący rady IGWP dr Tadeusz Rzepecki – w bardzo trudnym okresie dla branży wodociągowej, rada zaproponowała pani prezes kontynuację pracy w następnej kadencji.

Propozycja została przyjęta, a rada w głosowaniu tajnym jednogłośnie dokonała wyboru Doroty Jakuta na prezesa IGWP na kolejną czteroletnią kadencję.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj