Po raz piąty w wybranych miejscowościach całego kraju odbyła się ekologiczna akcja edukacyjna „Drzewko za butelkę”, której inicjatorem są firmy chemiczne, dystrybucyjne oraz organizacje odzysku zajmujące się recyklingiem odpadów, skupione w Programie „Responsible Care”. Ideą akcji co roku jest aktywne świętowanie Dnia Ochrony Środowiska poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET. Aby zaktywizować szerszą grupę dzieci i młodzieży oraz poszerzyć edukacyjny wymiar akcji – w tym roku po raz pierwszy organizatorzy do wszystkich atrakcji towarzyszących akcji dodali konkurs plastyczny.

W tym roku akcja „Drzewko za butelkę” zorganizowana była aż w 9 miejscowościach Polski, wspierana przez 13 firm skupionych w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Ponad 23,5 tysiąca dzieci ze 122 placówek oświatowych zebrało 1.501.923 sztuk butelek. W zamian posadzono rekordową ilość 1.689 drzewek.

Ekologiczny Konkurs Plastyczny skierowany był do dzieci i młodzieży – uczestników Akcji „Drzewko za butelkę”. Cieszył się on dużą popularnością, gdyż do organizatorów wpłynęły aż 173 prace z całej Polski, z których 169 spełniało kryteria regulaminowe. Tematem przewodnim konkursu była ochrona środowiska z ujęciem motywów przewodnich akcji: butelek, drzewek i dzieci oraz logo Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Jury konkursowe dokonało oceny przesłanych w terminie dzieł plastycznych i wybrało spośród nich 12 nagród głównych w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaków, uczniów klas nauczania zintegrowanego, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Przyznano także 27 wyróżnień.

Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami „Eko-Artystów” i „Przyjaciół przyrody” oraz nagrodami rzeczowymi. Nagrodzone prace zostaną także wykorzystane w kalendarzu Programu „Odpowiedzialność i Troska” na rok 2008, który dystrybuowany będzie w całej Europie w środowisku branży chemicznej. Wszystkie wyróżnione prace zostały także zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej towarzyszącej Forum Ekologicznemu Branży Chemicznej w Toruniu w dniach 03-05.10.2007.

Pełną listę laureatów znaleźć można na stronie Sekretariatu: http://www.rc.com.pl/pdf/wyniki_konkurs_dzb.pdf

źródło: Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj