Ponad 2 miliardy złotych jest do dyspozycji w ramach programu Sokół, z którego będzie można pozyskać dotacje i pożyczki na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu m.in. oddziaływania zakładów, instalacji i urządzeń na środowisko. Nabór rozpocznie się 3 grudnia.

O pieniądze za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mogą się starać przedsiębiorcy prowadzący badania i wdrażający nowatorskie technologie prośrodowiskowe.

Zgłaszane przez nich przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością (co najmniej na poziomie krajowym) oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w obszarach, jak: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska).

Pieniądze będzie można pozyskać także na zrównoważoną energetykę, czyli wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, inteligentne i energooszczędne budownictwo oraz na, przyjazne środowisku, rozwiązania transportowe.

Wspierane będą też działania i technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, minimalizacja wytwarzania odpadów – w tym niezdatnych do przetworzenia – oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), a także innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

Czwarty nabór w programie Sokół potrwa do 28 lutego 2019 r. NFOŚiGW zaplanował w tym czasie szkolenia dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków. Ich terminy zostaną podane na stronach Funduszu. Regulamin programu Sokół dostępny jest tutaj.

Na badania i rozwój technologii będzie można pozyskać dotację lub pożyczę. Na fazę wdrożenia technologii przewidziano dofinansowanie w formie pożyczki. Jeden podmiot może się starać o kilka rodzajów wsparcia. Budżet programu wynosi ponad 2 mld zł.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj