Pomimo, że Rada Unii Europejskiej znacznie zwiększyła tempo prac nad dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), nie uda się ich zakończyć przed majowymi wyborami europejskimi.

Jak informuje dr Klara Ramm, członkini zarządu EurEau: Jesteśmy obecnie chwilę przed „trialogiem” czyli nieformalnym, trójstronnym posiedzeniem Parlamentu, Rady i Komisji, na którym Rada ma przedstawić swoje stanowisko w kwestii poprawek Parlamentu dotyczących dyrektywy.

Ekspresowe tempo prac – cotygodniowe spotkania

Aktualnie Rada pod przewodnictwem Rumunii pracuje nad wersją kompromisową, zwołując posiedzenie ministrów właściwych dla DWD niemal co tydzień. Kolejne wersje poprawek są konsultowane w takim tempie, że niewielu specjalistów ma szansę śledzić je na bieżąco. Rada chce przygotować ostateczną propozycję zdając sobie sprawę, że i tak procedura nie zostanie zakończona przed majowymi wyborami do PE. W dodatku poseł sprawozdawca reprezentujący PE przed Radą – Michel Dantin nie będzie kandydować na kolejną kadencję. Parlament będzie więc zmuszony wybrać nowego sprawozdawcę, co zapewne opóźni proces zatwierdzania dyrektywy. Negocjacje PE z Radą odbędą się prawdopodobnie dopiero w 2020 roku – komentuje przedstawicielka EurEau.

Dobry kierunek zmian

Dzięki debacie pomiędzy instytucjami unijnymi dyrektywa ewoluuje w dobrym kierunku. Rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i oceny zagrożeń, zmiany załączników czy wymagań w stosunku do materiałów i produktów kontaktujących się z wodą, jest według EurEau dobrym kierunkiem.

Woda pitna dla każdego! Nowe przepisy przyjęte przez Parlament Europejski

Jak wyjaśnia Klara Ramm: W najnowszej wersji aktu, dyskutowanej 11 lutego pojawia się m.in. wiele wskazówek jak ocena zagrożeń i zarządzanie ryzykiem powinno być budowane. Ma zawierać opis systemu zaopatrzenia w wodę, opierać się na parametrach kontrolnych wskazanych w załącznikach. W tym samym czasie pojawiła się także interesująca propozycja Belgii, Czech, Chorwacji, Węgier i Włoch dotycząca zmian w artykułach 7,8 i 9. Zwraca się w nich uwagę na bardzo ważną część systemu zaopatrzenia w wodę jakim jest obszar ujęcia.

Więcej informacji na temat Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) będzie można przeczytać w marcowym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Czytaj więcej

Skomentuj