Wiosną dziki się rozmnażają, a lochy prowadzą młode. Mieszkańcy miast zgłaszają wiele przypadków obecności dzików i powodowanych przez nie zniszczeń, m.in. ogrodów i trawników. Warszawski ratusz przypomina jak się zachowywać, by uniknąć spotkania z dzikami lub gdy się już je spotka.

Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do warszawskich Lasów Miejskich w pierwszym kwartale 2021 roku jest prawie trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Tamtejsza liczebność populacji dzików szacowana jest na około 1000-1500.

„Populacja dzików bytująca w mieście jest bardzo liczna, co wynika z dużej dostępności pożywienia poza terenami leśnymi (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki, nieużytki, itp.). Do tego dochodzą korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Dziki swobodnie chodzą pomiędzy Warszawą a sąsiednimi gminami, bo teren ich żerowania jest często znacznie oddalony od miejsca ich bytowania, a w wielu rejonach pojawiają się okresowo.

Dzięki wysokiej inteligencji dziki radzą sobie dobrze z rozmaitymi przeszkodami oraz łatwo dostosowują swój tryb życia do ludzi.

Gdy nie chcesz spotkać dzika:

  • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości,
  • nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.

Gdy spotkasz dzika:

  • w momencie, gdy zauważymy dzika (a gdy on nas nie zauważył) należy oddalić się, nie wykonując gwałtownych ruchów,
  • nie należy uciekać, ponieważ może to sprowokować zwierzę do ataku,
  • nie wolno głaskać, karmić, podchodzić do dzika, który sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego, ale w dalszym ciągu może być niebezpieczny.

Dodatkowe zalecenia to:

  • przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy – obecność psa oraz sprowokowanie dzika może poskutkować śmiertelnym atakiem na psa,
  • należy zachować szczególną ostrożność w miejscach bytowania dzików – poznasz je po zrytym terenie.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem zwierzyny dziko żyjącej należy kontaktować się np. ze strażą miejską.

Czytaj więcej

Skomentuj