Rada Miasta Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie „Przyjęcia działań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielsko-Biała z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008”. Na tej podstawie uruchomiony został Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Polega on na wymianie istniejących nisko wydajnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Właściciele budynków dokonują wyboru kotła, tj. węglowego nowej generacji z paleniskiem retortowym i spalaniem bezdymnym, gazowego, olejowego lub elektrycznego. Dla zapewnienia kompleksowej realizacji Programu został powołany operator – Przedsiębiorstwo Komunalne Therma. PONE finansowany jest z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach, ze środków GFOŚiGW oraz środków własnych uczestników Programu. Zakłada on dofinansowanie w wysokości do 71% kosztów związanych z modernizacją kotłowni i wymianą kotła, ale nie więcej niż 8059,21 zł brutto. Samorząd Bielska-Białej na program poprawy stanu powietrza atmosferycznego przeznaczył blisko 2,5 mln zł. Jak zakładają władze miasta, do końca 2008 r. wymienionych zostanie ok. 300 kotłów. Program rozpoczął się 29 czerwca br.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj