Elbląg rozpoczął starania o pozyskanie pieniędzy na rewitalizację miejskich terenów zieleni. Właśnie złożony został wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 na rewitalizację Parku Dolinka, a także kaliningradzkiego Parku im. Maksa Ashmanna. To wspólny projekt samorządu elbląskiego oraz Dyrekcji Parków Krajobrazowych w Kaliningradzie.

Celem projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji parków miejskich: Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Dolinka w Elblągu. Elbląski projekt zakłada powstanie w parku strefy aktywności ruchowej dla różnych grup wiekowych, od dzieci od seniorów, a także stref: relaksu, aktywizacji kulturowej oraz obcowania z naturą.

Przewidziano kompleksową odnowę terenu, w tym ciągów pieszo-rowerowych, wymianę małej architektury, nasadzenia zieleni i wyposażenie parku w wysokiej jakości urządzenia.

W Kaliningradzie projekt obejmuje rewitalizację obszaru parku, odnowienie historycznych elementów założenia (wejścia do kompleksu, ścieżek pieszych i rowerowych), przebudowę i wymianę małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

Zrewitalizowane parki funkcjonować będą jako przestrzeń przyrodnicza, kulturalna i rekreacyjna, w której realizowane będą polsko-rosyjskie działania, zaplanowano m.in. wystawę plenerową, imprezy sportowe, wydarzenia edukacyjne i badania wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na niemal 2,6 mln euro, z czego elbląska część projektu to ok. 1,3 mln euro. Miasta będą starały się o dofinansowanie wynoszące 90 proc. wnioskowanej kwoty.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj