Jarocin jest pierwszym miastem w Polsce,które zgłosiło swój udział w europejskim programie GREEN LIGHT (www.eu-greenlight.org ). Celem tego programu jest promocja zmiejszenia zużycia energii elektrycznej przeznaczanej na oświetlenie zarówno pomieszczeń biurowych jak i ulic i dróg. Oszczędności energii elektrycznej przyczyniają się bezpośrednio do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

W Jarocinie prowadzone są prace modernizacyjne systemu oświetlenia ulicznego. Do programu został zgłoszony, wprowadzany od jesieni 2005 r., elektroniczny system sterowania oświetleniem ulicznym z zastosowaniem stabilizatorów ELBALL firmy TRIMAX Sp. z o.o. pozwalający zmniejszyć średni miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na jeden punkt oświetleniowy do 43,3%. PEC Sp. z o.o. w Jarocinie jako jeden z dwóch operatorów odpowiadających za eksploatację oświetlenia ulicznego w tym mieście jest w trakcie przygotowania wspólnie z firmą TRIMAX Sp z o.o. komputerowego systemu zadalnego zarządzania oświetleniem, co powinno przynieść dodatkowe korzyści zarówno włodarzom miasta jak i jego mieszkańcom.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj