Politechnika Łódzka chce zasilać swoje budynki energią czerpaną z alternatywnych źródeł – na terenie uczelni ma powstać stacja geotermalna.

PŁ chce wybudować Centrum Sportowo-Edukacyjne, które będzie zasilane energią pozyskaną z ziemi. Będzie ona też wykorzystana na potrzeby uczelnianego kampusu. Stacja stanie się też swoistym laboratorium dla studentów, którzy zyskają miejsce do badań i eksperymentów.

Na terenie uczelni będą zrobione dwa głębokie na 4 tys. m otwory. W ten sposób powstanie dojście do wód termalnych. – Liczymy na wodę o temperaturze 110 st. C i wydajności 200 m sześc. na godzinę. Dzięki temu uzyskamy tzw. zieloną energię elektryczną oraz energię cieplną wysoko- i niskotemperaturową. Zieloną, czyli ekologiczną, która nie powoduje zanieczyszczeń do atmosfery – wyjaśnia p.o. dyrektora wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, Sławomir Turkowski. – Znacznie zmniejszyłoby się zapotrzebowanie na energię z paliw węglowych i udałoby się ograniczyć m.in. emisję dwutlenku węgla, siarki i pyłów do atmosfery.

Pieniądze na projekt miasto chce pozyskać z regionalnego programu operacyjnego UE. Koszt inwestycji to 158 mln zł.źródło: Gazeta Wyborcza Łódź

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj