Pięć zgłoszeń przeszło do drugiego etapu konkursu „Inwestycja roku wod-kan” 2018. W Bydgoszczy zebrała się dziś kapituła konkursu.

Na zaproszenie organizatorów – miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – na obrady Kapituły Konkursowej przybyli przedstawiciele stowarzyszeń branżowych.

Ich decyzją w tegorocznej edycji konkursów do kolejnego etapu przeszło pięć zgłoszonych inwestycji do konkursu “Inwestycja roku” w kategoriach do 30 tys. mieszkańców oraz od 30 do 10 tys. mieszkańców. W tym roku wobec braku zgłoszeń zrezygnowano z kategorii dla największych przedsiębiorstw (pow. 100 tys. mieszkańców).

Do II etapu konkursu zakwalifikowano:

W kategorii do 30 tys. mieszkańców:

  • Instalacja do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby „Agro-Łeg” zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu,
  • Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie zgłoszona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi zgłoszona przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi.

W kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców:

  • Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jarosław Dąbrowski w Jaworznie zgłoszona przez Wodociągi Jaworzno,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów zgłoszona przez Miejską Spółkę Sko-Eko.
Kapituła obradowała w czwartek w siedzibie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy

Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie on-line (rozpocznie się za kilka dni na stronie internetowej www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl), w którym będą mogli uczestniczyć członkowie zwyczajni IGWP i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas gali Envicon Water 17 czerwca w Warszawie. Podczas uroczystości zostanie też przyznany tytuł „Summa cum laude” za szczególne zasługi dla branży wodno-kanalizacyjnej.

Czytaj więcej

Skomentuj