Wodociągi Białostockie zainstalują w stacji uzdatniania wody w Jurowcach 236 paneli fotowoltaicznych. Powstaną tam dwie małe elektrownie słoneczne – jedna naziemna, druga na dachu.

Montaż paneli już się rozpoczął, instalacja ma być gotowa do końca tego roku. W elektrowni naziemnej będzie 128 paneli fotowoltaicznych, a na dachu – 108. Będzie także zamontowana stacja pogodowa i system wczesnego ostrzegania przed burzami.

Panele pozwolą Wodociągom Białostockim zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne. Uprzedzające alarmowanie o ewentualnych wyładowaniach atmosferycznych zwiększy bezpieczeństwo.

Inwestycja jest jednym z elementów dużego projektu związanego z optymalizacją gospodarki wodno-ściekowej w Białymstoku i gminie Wasilków (I etap), który realizują Wodociągi Białostockie. To 13 różnych inwestycji, na których realizację spółka dostała ponad 85,6 mln zł dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość projektu to prawie 134,3 mln zł, pozostałe środki to wkład własny Wodociągów.

Celem całej inwestycji w aglomeracji białostockiej przewidzianej do 2022 r. jest podłączenie do systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby mieszkańców, a także jeszcze lepsze oczyszczanie ścieków i minimalizowanie awarii. W najbliższym czasie metodą bezwykopową będzie modernizowana sieć kanalizacyjna w centrum miasta na ulicach: Malmeda, Spółdzielczej, Legionowej i Akademickiej.

Na stacji uzdatniania wody Pietrasze będzie zainstalowany pulsator, który zwiększy wydajność uzdatniania wody. Zaplanowano inwestycje, które ograniczą uciążliwe zapachy w rejonie oczyszczalni ścieków, planowane są też zakupy samochodów do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Spółka przypomina, że mieszkańcy miasta, nieprowadzący działalności gospodarczej, mogą się starać w urzędzie miasta o dofinansowanie na likwidację szamb, jeśli zdecydują o przyłączeniu swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Maksymalnie można dostać do 4 tys. zł.

źródło: Onet.pl

Czytaj więcej

Skomentuj