W maju rząd zajmie się projektem ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, który ma budować na państwowych gruntach mieszkania na wynajem dla niezamożnych Polaków. Pomocny w tym ma być fundusz ziemi gromadzący grunty należące do Skarbu Państwa.

Fundusz ma wspierać program Mieszkanie Plus – gromadzić i zarządzać gruntami należącymi do Skarbu Państwa, które obecnie są pod opieką różnych podmiotów, w tym samorządów. W jego skład miałyby też wejść dotychczas niewykorzystywane grunty Poczty Polskiej.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński zapowiada, że grunty będą wykupowane po cenach rynkowych, co wesprze pocztę.

Na gruntach będą powstawać mieszkania na wynajem dla osób, których nie stać na kupienie własnego lokum, ale stać na płacenie czynszu. Lokatorzy będą mieć też opcję wykupu mieszkania.

– Nie musimy wyłącznie korzystać z rynku w tym zakresie, ale możemy sami budować. Mamy firmy zarówno deweloperskie, jak i budowlane – tłumaczy wiceminister Smoliński. – Chcemy, aby te grunty nie były sprzedawane tak, jak w ostatnich latach – wyłącznie po to, żeby zasypywać dziurę budżetową bez jakiejś polityki. Teraz będzie to związane z polityką państwa, która chce wykorzystać grunty przez kilkadziesiąt lat niewykorzystane i dzięki temu zwiększyć przychody Poczty Polskiej.

Grunty należące do funduszu będą mogły być przekazywane w drodze przetargu bezpośrednio pod zabudowę mieszkaniową, jako wkład w inwestycjach w papiery wartościowe podejmowanych w celu zwiększenia poziomu finansowania inwestycji mieszkaniowych, a także sprzedawane (najmowane, dzierżawione), pod warunkiem, że zwiększy to możliwość finansowania inwestycji mieszkaniowych.

– Wstępna kwerenda zasobów gruntowych przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wykazała, że w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez wojewodów lub agencje wykonawcze znajduje się ok. 7,7 tys. ha gruntów, które mogą zostać wniesione do funduszu – napisano w projekcie ustawy.

– Do funduszu ziemi wejdą grunty Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli grunty rolne, grunty Agencji Mienia Wojskowego, grunty wojskowe i również te grunty, które są bezpośrednio jeszcze administrowane przez państwo, tylko w tej chwili są w gestii starostów, wojewodów – deklaruje Kazimierz Smoliński. – Będziemy te wszystkie grunty starali się przenieść do banku ziemi.

Źródło: Newseria Biznes

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj