1 / 27

W czwartek w Poznaniu odbyła się uroczysta gala kongresu Envicon Environment 2019. Zobacz, kto zwyciężył!

Dyrektor Roku 2018 wybrany

Tradycyjnie podczas gali kongresu Envicon wręczono nagrody w konkursie o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast. W tej edycji wskazano pięciu laureatów.

Konkurs ten jest wspólną inicjatywą Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta oraz miesięcznika „Przegląd Komunalny”. W ramach tej inicjatywy nagradzani są dyrektorzy bądź prezesi szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki komunalnej, wyróżniający się w swojej pracy, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażający zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

Wręczenia nagród dokonali prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładu Oczyszczania Miast Wojciech Janka, a także prezes firmy Abrys, wydawcy czasopisma „Przegląd Komunalny”, Magdalena Dutka. Laureatami w Konkursie Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta zostali: Paweł Wojna, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie; Włodzimierz Stasiak, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze; Henryk Ławniczek, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach; Leszek Rochowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno; oraz Andrzej Kaczmarek, prezes „Eko-Region”.

Decyzją kapituły konkursu Dyrektorem Roku został Andrzej Kaczmarek, wieloletni prezes „Eko-Region”.

Andrzej Kaczmarek we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi stworzył unikatowy na polskim rynku usług komunalnych podmiot. Jego działalność od początkowej obsługi Bełchatowa i okolic rozrosła się na obszar całego województwa łódzkiego oraz gmin sąsiednich regionów. Jest przykładem zaangażowania kapitału polskich gmin w stworzenie podmiotu skutecznie konkurującego z firmami prywatnymi zagranicznymi czy polskimi. W ciągu kilkunastu lat spółka przeprowadziła szereg inwestycji, w tym w instalacje do zagospodarowania odpadów. Zarządzana przez prezesa Andrzeja Kaczmarka spółka „Eko-Region” na przestrzeni 19 lat otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Pozostali laureaci otrzymali Złote Laury i statuetki Heraklesa.


Na 5 stronie: wyniki konkursu “Głośna Woda”

1
2
3
4
5
6
7
8
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj