1 / 27

W czwartek w Poznaniu odbyła się uroczysta gala kongresu Envicon Environment 2019. Zobacz, kto zwyciężył!

Na gali Envicon o „Głośnej Wodzie”

Edukacja ekologiczna jest bardzo potrzebna nie tylko w dziedzinach gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, ale także w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Działania te dostrzega miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja“, który nagradza adekwatne inicjatywy w konkursie „Głośna Woda”.

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie tylko dostarczyciel wody i odbiorca ścieków. To spółka, która ma misję do wypełnienia, a jednym z jej aspektów jest wzięcie odpowiedzialności za edukację ekologiczną, której cel to dbałość o wspólne dobro, czyli zasoby wody w Polsce. Właśnie za te zasługi w trakcie gali kongresu Envicon wybranym podmiotom nagrody wręczyli Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja“, a także Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys. Laureatami  konkursu „Głośna Woda” zostali:

  • w kategorii przedsiębiorstw obsługujących do 30 tys. mieszkańców, za promowanie edukacji wodnej jako elementu troski o środowisko, nagrodę zdobył Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach,
  • w kategorii przedsiębiorstw od 30 do 100 tys. mieszkańców, za realizację akcji edukacyjnej poświęconej odpowiedniemu korzystaniu z kanalizacji, wyróżniono Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki,
  • w kategorii przedsiębiorstw ponad 100 tys. mieszkańców, za rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych i nowe formy promocji zdrowego stylu życia, nagrodzono Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Na stronie 6: wyniki konkursu “Ekoodpowiedzialni w biznesie”

1
2
3
4
5
6
7
8
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj