1 / 27

W czwartek w Poznaniu odbyła się uroczysta gala kongresu Envicon Environment 2019. Zobacz, kto zwyciężył!

Ochrona środowiska pewna jak „w banku”

Barbara Lewicka-Kłoszewska, wiceprezes Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska, została tegoroczną laureatką Nagrody Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki.

Podczas uroczystej gali Envicon Environment 2019 Barbara Lewicka-Kłoszewska wyróżnienie odebrała z rąk wiceministra środowiska Sławomira Mazurka oraz prezes firmy Abrys, Magdaleny Dutki.

– To jedna z najważniejszych liderek i skutecznych oraz twórczych animatorek edukacji ekologicznej oraz ewolucji tej dziedziny w kierunku edukacji dla zrównoważonego rozwoju – podkreśla Anna Kalinowska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem, członkini kapituły konkursu.

Nagrodzona uczestniczyła w tworzeniu Centrów Edukacji Ekologicznej oraz powstaniu Narodowej Strategii Edukacji „Przez edukację do Zrównoważonego Rozwoju”.

Z kolei działalność Barbary Lewickiej-Kłoszewskiej w ramach Fundacji Banku Ochrony Środowiska to rozwój projektów edukacyjnych dotyczących nie tylko ochrony środowiska, ale i upowszechniania odnawialnych źródeł energii czy kształtowania w społeczeństwie zdrowego stylu życia.

W 2018 r. Barbara Lewicka-Kłoszewska w Fundacji BOŚ zaangażowana była przede wszystkim w realizację ważnych projektów proekologicznych: „Postaw na Słońce” – promocja wśród młodzieży i osób dorosłych wykorzystania mikroinstalacji OZE, „Zielona ławeczka” – zazielenianie przestrzeni miejskiej,  „Brudno tu” –  inwentaryzacja  dzikich   wysypisk w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, „Tradycyjny sad” – ochrona różnorodności biologicznej Polski”, „Świat oczami młodych” – edukacja w zakresie sposobów ochrony klimatu. Równolegle realizowano duże projekty prozdrowotne, celem których jest walka z nadwagą i otyłością wśród młodych ludzi.

1
2
3
4
5
6
7
8
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj