Dobiega końca współpraca miasta i grupy SAUR. Gdańsk przejmuje pełną kontrolę nad zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków. Odkupienie udziałów ma kosztować 45 mln zł. – Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych celów, ale jednocześnie przekonani, że 30 lat po transformacji mamy wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska nakazała przejęcie pełnej kontroli nad systemem wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku. – Postawiłam jeden podstawowy cel: bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków w okresie przejściowym oraz po przejęciu kontroli nad systemem – mówi Aleksandra Dulkiewicz.

W 1992 r. woda dostarczana mieszkańcom tylko w 8% spełniała normy wymagane prawem. Aktualnie  to 100%. Według badań Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG, 49% mieszkańców deklaruje, że pije wodę z kranu, a 90% mieszkańców pozytywnie ocenia jakość dostarczanej wody.

Kontrakt ze spółką zakłada podjęcie rozmów na rok przed jego zakończeniem, czyli w styczniu 2022. rozmowy podjęto wcześniej ze względu – jak to określił zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak – dbałości o zabezpieczenie interesów mieszkańców miasta.

– Przed przystąpieniem do rozmów analizowaliśmy wszystkie możliwe warianty i wybraliśmy absolutnie najkorzystniejszy dla użytkowników systemu. Wariant zakupu akcji jest wariantem ograniczającym ryzyka organizacyjne i prawne, oraz, co bardzo ważne, zapewniającym pełne wykorzystanie fachowego zespołu ponad pół tysiąca osób, oraz know-how zbudowanego w spółce SNG – mówił.

Miasto zapewnia, że zmiana właściciela nie wpłynie na charakter działalności spółki i zatrudnienie ok. 550 jej pracowników: operatorów ujęć wody, odpowiadających za bezpieczeństwo dostaw, operatorów oczyszczalni ścieków, dyspozytorów systemu, mistrzów i inżynierów odpowiadających za naprawy i utrzymanie sieci, laborantów, pracowników obsługa klienta, pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespołów automatyków i energetyków dbających o bezpieczeństwo funkcjonujących obiektów.

Podczas najbliższej sesji radni będą dyskutowali o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która pozwoli na pozyskanie środków na transakcje. Miasto chce zabezpieczyć w sumie 45 mln zł.

Umowa współpracy z francuską korporacją została podpisana w 1992 roku. Miasto wniosło do spółki aport rzeczowy, w postaci nieruchomości, środków oraz ówczesnych narzędzi pracy (bez sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), a francuska grupa SAUR wkład finansowy, który pozwolił jej na objęcie 51% udziałów w Saur Neptun Gdańsk.

Czytaj więcej

Skomentuj