Cztery fabrycznie nowe samochody elektryczne zakupi Zarząd Dróg i Zieleni na użytek jednostek miejskich – Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz ZDiZ.

Rozstrzygnięty został przetarg na zakup czterech samochodów o napędzie całkowicie elektrycznym dla wybranych jednostek samorządowych z Gdańska. Do miasta wpłynęła jedna oferta – auta dostarczy GRUPA PGD sp. z o.o. z Krakowa. Pojazdy kosztować będą ponad pół miliona zł.

Darmowe ładowanie

Samochody można ładować w zbudowanych niedawno przez miasto stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Znajdują się one w trzech lokalizacjach: przy ul. Partyzantów, w pobliżu gdańskiego ZOO (ul. Karwieńska) oraz w pobliżu siedziby Straży Miejskiej (ul. Zawodników). W stacjach tych zupełnie za darmo może naładować też auto każdy posiadacz samochodu elektrycznego czy hybrydowego. Wystarczy zgłosić się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku po specjalną kartę.

Procedura wyrobienia karty, jak twierdzi Urząd Miasta w Gdańsku, jest prosta – trzeba zgłosić się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (ul. Partyzantów 36, kancelaria) z kserokopią dowodu rejestracyjnego samochodu (oryginał do wglądu). Wypełnia się prosty wniosek – druki dostępne są na miejscu, można je też wcześniej pobrać ze strony internetowej. Karta wydawana jest od ręki. Co najważniejsze – jest bezpłatna. Cała procedura powinna potrwać nie dłużej niż kwadrans.

Darmowe parkowanie

Co ciekawe, osoby poruszające się ekologicznymi pojazdami będą też zwolnione z opłat za parkowanie – Planowana jest już budowa kolejnych miejsc ładowania pojazdów elektrycznych. Mają one powstać w Strefie Płatnego Parkowania. By zachęcić kierowców do ekologicznego podejścia do motoryzacji, Rada Miasta Gdańska zdecydowała, że ładowane tam auta będą zwolnione z opłat za postój – mówi zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak.

Wprowadzenie ułatwień dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, budowa terminali ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz zakup pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym są działaniami realizowanymi w ramach prowadzonego przez Miasto Gdańsk projektu “eMobilność”. – Poprzez realizację takich działań wspomagających ekologiczne formy transportu zmierzamy do poprawy efektywności transportu oraz zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji – dodaje Grzelak.

Według najnowszych danych w Gdańsku zarejestrowane są obecnie 64 pojazdy elektryczne i hybrydowe.

Najlepszym sposobem na poruszanie się po mieście jest:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Czytaj więcej

Skomentuj