1 / 3

Gdy w mieście powstają osiedla mieszkaniowe, centra handlowe czy biurowe, zwykle przebudowywany jest system dróg. Samorządy mają możliwość egzekwowania ich realizacji od prywatnego inwestora. Gdański urząd przedstawił wyliczenie, że tylko w tym roku kwota umów zawartych na tego rodzaju inwestycje sięgnęła 54 mln zł.

Na mocy ustępu 1 art. 16 Ustawy o drogach publicznych (tzw. szesnastka) miasta i gminy mogą domagać się od prywatnych inwestorów budowy i finansowania drogi, jeśli w wyniku pozdrogowej inwestycji nastąpiła przebudowa drogi publicznej.

Obowiązek prywatnego inwestora

W Gdańsku każdy inwestor zobowiązany jest złożyć w zarządzie dróg analizę komunikacyjną projektowanej inwestycji niedrogowej, która jest następnie weryfikowana.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

– Musimy wiedzieć, w jaki sposób wybudowanie na przykład domu czy centrum handlowego wpłynie na ruch na sąsiadującej drodze, jak będzie wyglądać ruch na pobliskich skrzyżowaniach – mówi Magdalena Kiljan, rzecznik GZDiZ.

Urzędnicy weryfikują analizę komunikacyjna, projekt budowlany i kosztorys prac drogowych i na ich podstawie przygotowywują umowa drogowę z konkretnymi kwotami.

Rekordowe Forum Gdańsk

Przez 10 lat miasto zawarło 376 umów na łączną kwotę ponad 450 mln zł. W roku 2018 podpisano 42 umowy na ponad 54 mln zł. Najwięcej związane z budową Forum Gdańsk, tylko umowa na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej Forum opiewa na kwotę niemal 113 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj