W Osowie, jednej z dzielnic Gdańska, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. To trzeci etap prac realizowanych w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk”.

W ramach inwestycji układana jest instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa i teletechniczna.

Prace prowadzone są przede wszystkim na ul. Koziorożca, gdzie oprócz budowy metodą mikrotunelingu kanalizacji deszczowej, realizowane są również roboty drogowe. Po ich zakończeniu wzdłuż ul. Koziorożca pojawią się elementy małej architektury i oświetlenie uliczne. Prace przy budowie kanalizacji zakończono natomiast przy ul. Zeusa. Kontynuowane są tam roboty drogowe i układanie krawężników.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 131 mln zł, w tym ponad 80 mln pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Zakłada inwestycje przeciwpowodziowe na obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizacja deszczowa dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka). Inwestycję realizuje Strabag. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2020 r.

W ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” w latach 2016-2017 wybudowano kanalizację deszczową wzdłuż ul. Keplera i drogę technologiczną w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy. Z kolei w 2018 r. powstał zbiornik retencyjny Osowa II o pojemności ok. 15 tys. metrów sześc. Teren wokół niego wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji mieszkańców. Zbudowano także około 1600 metrów ulicy Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

Skomentuj